Aloite opiskelijastipendeistä ja Raahe-passin uudelleen käsittelystä

”Pyydän selvitettäväksi onko mahdollista maksaa raahelaisille, mutta muualla opiskeleville nuorille stipendiä mikäli he säilyttävät kotikuntansa Raahena muuttaessaan toiselle paikkakunnalle. Stipendin tulisi olla riittävän suuruinen (esim. 200 €/vuosi) sen kannustavuuden takaamiseksi. Maksu voisi tapahtua hakemuksesta kerran tai kahdesti vuodessa, esimerkiksi lukukauden tai -vuoden lopussa. Saamisen ehtona pidetään, että päätoiminen opiskelija olisi kirjoilla Raahessa opiskeluvuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Rahoitusta hankkeelle löytynee lisääntyneitten valtionosuuksien ja verotulojen myötä.


Myös opiskelukaupunki Raahessa koulua käyviä tulee muistaa ja siksi ehdotan, että ns. Raahe-passi tai jokin muu kannustin otetaan uudelleen valmisteluun. Passin olisi mahdollista tarjota etuja sekä yksityisistä että julkisista palveluista. Tällä toimenpiteellä Raahe opiskelukaupunkina tulisi paremmin tunnetuksi ja houkuttelevaksi. Lisäksi tavoitteena on, että tänne tulevat opiskelijat muuttaisivat helpommin kotipaikakseen Raahen. Hankkeen aikaisemmassa valmistelussa on tehty jo runsaasti pohjatyötä, jota kannattaa nyt hyödyntää. Rahoitus hankkeelle saataisiin kuten edellisessä kohdassa on esitetty.”

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.