Elämää vaalien jälkeen

Kunnallisvaalit käytiin ja Raaheen valittiin uusi valtuusto. Työt tällä kokoonpanolla aloitetaan vuodenvaihteessa. Kun katselin valittujen kuvia ja nimiä tuli ensimmäiseksi mieleen, että tällä porukalla on hyvä lähteä uuteen valtuustokauteen. Mukana on kokemusta, mutta myös uusia voimia. Kiitoksia äänestäjät kun annoitte meille valtuudet pitää huolta tästä kaupungista. Haluaisin, että uusi valtuusto lähtisi työskentelemään ns. puhtaalta pöydältä, vailla menneisyyden painolasteja. Nyt kuulee liian usein syyttämistä saamattomuudesta tai perusteettomia väitteitä jyräämisestä. Eikö virheistä pitäisi oppia, eikä jatkaa toisten parjaamista? Omissa toimintatavoissani olenkin keskittynyt asioiden nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Menneille asioille emme mitään voi. Vaikka jälkiviisastelu onkin mukavaa, soisi sen vähenevän raahelaisessa päätöksenteossa.

Tulevalla valtuustokaudella talous tulee näyttelemään entistäkin keskeisempää roolia päätöksenteossa, mutta muissakin asioissa tekemistä riittää, Terveydenhuollon tulevaisuuden kysymykset liittyvät väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön ja voimavaroihin. Työelämän muutosta ja kansainvälistymistä unohtamatta. Muutaman vuoden ajan on kansallisen terveysprojektin puitteissa luotu uusia toimintamalleja. Raahen seutukunnassa olemme tehneet jo monia asioita, joita muualla vasta suunnitellaan. Kehittämistä on vielä jäljellä, miellä tulisi luoda palvelustrategia, missä tarkastellaan palveluiden järjestämistä pitemmällä aikavälillä. Samalla olisi hyvä päivittää henkilöstöstrategian ajanmukaisuutta, ottaako se kantaa esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin tai kuinka ihmiset jaksaisivat työssään eläkeikään asti? Työmarkkinakeskustelussa pitäisikin nostaa enemmän esille työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, muuten työllisyysastetta on vaikea nostaa. Päästäkseen tavoitteeseen yleisen ajatusmallin olisikin muututtava nykyisestä työntekijän ja –antajan vastakkainasettelusta suosimaan molempien osapuolten hyvinvointia.


Lapsiperheiden tukemisesta kävimme hedelmällistä keskustelua valtuustoseminaarissa. Siellä nostettiin esille ajatus, siitä voitaisiinko vanha kodinhoitajajärjestelmä ottaa käyttöön uudelleen? Tavoitteena olisi tukea tällä tavalla perheitä, jotka hoitavat lapsensa kotona ja tarvitsevat apua silloin tällöin. Erilaisten lapsiperheiden tarpeiden kartoittamiseen olisikin paikallaan tehdä selvitys, jolloin päästäisiin paremmin selville millaisia asioita perheet pitävät tärkeinä.


Tulevana sunnuntaina vietetään isänpäivää. Esitänkin haasteen meille isille, että voisimme olla lastemme kanssa enemmän. Lasten seuraamisessa löytää aina mielenkiintoisia asioita. Heidän mielikuvituksensa, ennakkoluulottomuutensa ja luovuutensa ovat ihailtavia, monesti sitä ajatteleekin kunpa itsekin pystyisi olemaan yhtä avoin uusissa tilanteissa.


Hyvää isänpäivää!


Jarmo Myllymäki

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.