Yhteistä työtä

Muutaman viime viikon aikana on Prisman laajennusaikeet osoittaneet merkkejä onnistumisesta. Oulun hallinto-oikeuden päätös hylätä kaikki valitukset kertoo kuinka asiat nähdään laillisuuden kannalta ja ulkopuolisten silmin. Valittajat ovat esittäneet jälkikäteen melko rohkeita päätelmiä suomalaisesta oikeusjärjestelmästä mm. syyttäen lopputuloksesta Arinan vaikutusvaltaa Oulun hallinto-oikeudessa. Kun esitetään tällaisia näkemyksiä julkisesti, niin olisi kohtuullista kuulla myös perustelut samassa yhteydessä. Riippumaton oikeusjärjestelmä maailman vähiten korruptoituneessa maassa osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä ja siihen toivoisi kaikkien tyytyvän. Valituskierteen jatkuessa on punnittava vielä tarkemmin mistä on kyse? Yksinkertaisesti pätkä katua on vastakkain suuren enemmistön mielipidettä, ihmisten toimeentuloa ja kaupungin kauppapalveluiden kehittämistä. Ruutukaavasta puhuttaessa en voi kuin ihmetellä miksi Reiponkatu voi katketa Härkätorin puistoon, mutta Palokunnankatu on pyhä? On myös usein kuultu sanottavan ison kaupan tuhoavan pienet. Väitettä on vaikea ymmärtää eri asiantuntijoidenkaan mielestä. Myös kokemus kertoo toista, sillä kauppa synnyttää kauppaa. Tästä oiva esimerkki lienee ympäri maata kehittyneet kauppakeskukset, joissa ison marketin ympärillä on lukuisia pienempiä kauppoja ja alueet kasvavat koko ajan.


Valittaminen on yleinen raahelainen tapa. Eräs paikallinen konepajayrityskin haluaisi laajentaa toimintaansa, mutta yllättäen hankkeelle löytyy vastustajia ja vielä samasta suunnasta kuin Prismalle. Onko Raahessa varaa torjua jatkuvasti paikkakunnalle työtä ja toimeentuloa tuovia hankkeita? Varsinkaan kun esimerkkitapaukset olisivat omin kustannuksin tilojaan ja sitä kautta työllisyyttäkin parantamassa. Imagomme nousu ei yksin riitä! Me tarvitsemme työtä raahelaisille ja asukkaita kaupunkiin. Meillä ei olisi varaa menettää kumpiakaan. Prisman kaava-asiaa tullaan käsittelemään varmasti myös luottamushenkilöorganisaatiossa. Uuden valtuustokauden alussa on yhteistyön merkitystä korostettu lähes jokaisessa puheenvuoroissa. Aito yhteistyö on vuorovaikutusta, jossa voidaan esittää mielipiteitä joskus hyvinkin räväkästi, eikä siitä saa loukkaantua. Poliittisessa keskustelussa on erittäin tärkeää ettei ”suita tukita”, vaan annetaan tilaa erilaisille ajatuksille. Täysin väärät väittämät tulee tietenkin oikaista kuten se, miten eräs oululainen lehti kertoi nuorisotoimen olevan sulkemassa mm. Antinkankaan nuorisotilan. Tieto ei pidä paikkansa, sillä osaltani viimeisessä nuorisolautakunnan kokouksessa perustimme työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä nykyistä nuorisotilaverkkoa ja tehdä esitykset uudelle lautakunnalle. Se päättää tilojen tulevaisuudesta, ei muut.


Tänään 11.2. vietetään hätänumeropäivää. Valistustyöstä huolimatta palokuolemat ovat Suomessa lisääntyneet. Halpa henkivakuutus on palovaroitin, joka muuten on pakollinen. Ne joiden katosta varoitin vielä puuttuu, heti kauppaan ostamaan se ja muistakaapa tarkistaa patterit määräajoin!


JARMO MYLLYMÄKI

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.