Liikenneturvallisuutta ja kaupunkimarkkinointia

Minua on koskettanut jo pitkään todella paljon se, kun lähes jokaisen viikonlopun jälkeen joutuu lukemaan vakavista liikenneonnettomuuksista. Usein uhrit ovat vielä nuoria, joka tekee uutisista entistäkin surullisempia. Liikenneturvallisuus on parantunut koko 1990-luvun aina vuoteen 1996 asti. Viime vuosikymmenen lopulla hyvä kehitys pysähtyi. Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä kasvoi, samoin liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen määrä. Poliisin mukaan Suomen liikenneturvallisuuden kehitys vastaa muiden Pohjoismaiden tilannetta. Liikenneturvallisuus on yksi yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseen kuuluva toiminta-alue. Suomen hallitus on hyväksynyt maahamme liikenneturvallisuusvision, joka määrittelee tieliikenteen suunniteltavaksi niin ettei kenenkään tarvitsi kuolla tai loukkaantua vakavasti. Äskettäin paikallisestikin hyväksytyn liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset koko liikennejärjestelmän kehittämiseksi jatkuvasti.


Nopeusrajoitusten ylittäminen on kansainvälinen ongelma, mutta erityisesti sitä tapahtuu Suomessa. Euroopan unionin jäsenvaltioissa arvioidaan joka viidennen liikennekuoleman johtuvan ylinopeuksista. Meillä jopa yli joka kolmannen kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaja ylittää sallitun nopeusrajoituksen! Asiantuntijat kertovat, että ylinopeudet tuovat mukanaan myös muita ajotapavirheitä, jotka liittyvät eniten ohitus- ja peräänajotilanteisiin. Kuolemiin ja henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien syitä analysoitaessa on voitu todeta selkeästi käytetyn nopeuden vaikutus onnettomuuteen ja siitä aiheutuneisiin seurauksiin. Kyseiset onnettomuudet johtuvat ylinopeuksista ja usein olosuhteisiin nähden liian kovasta tilannenopeudesta. Seurauksena aiheutuu ulosajoja ja suistumisia vastaantulevan liikenteen kaistalle, jolloin seuraukset ovat yleensä vakavat. Nopeudet vaikuttavat siis liikenteessä siten, että niiden seurauksena aiheutuu onnettomuuksia, mutta myös siten, että onnettomuuksien seuraukset ovat vakavammat. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että nopeuksien alentaminen lisää turvallisuutta keskinopeuksien alentuessa, sillä suurin osa autoilijoista noudattaa voimassaolevia sääntöjä. Näihin tietoihin perustuen olen itsekin tarkistanut ajotapojani ja toivottavasti turvallisempaan suuntaan.


Raahessa on liikenneympäristön kehittämisestä palkittuja huippuasiantuntijoita, joten voisimme muodostaa tänne liikenneturvallisuuden mallikaupungin. Siihen voisi kuulua mm. ajatukset kävelykatualueiden lisäämisestä kaupungin keskustaan. Liikenneturvallisuudesta voitaisiin tehdä myös uusi valtti kaupunkimarkkinointiin, sillä viihtyisään asuinympäristöön kuuluu tärkeänä osana turvallisuus. Teräksen tekeminen, vanha kaupunki ja meri ovat hyviä asioita, mutta hieman kuluneita ainakin markkinoinnin kannalta. Kokonaan uusi ja rohkea, kenties ammattilaisten suunnittelema ja toteuttama kampanja voisi olla meille varsin kannattava sijoitus.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.