Kunnalliselämää

Suomalainen kuntakenttä on tällä hetkellä myllerryksessä. Eri puolella valtakuntaa pohditaan miten kunnat järjestävät tehtävänsä ja rajansa tulevaisuudessa. Lähialueillamme olemme huomanneet kuinka paljon keskustelua kuntien yhdistyminen aiheuttaa. Osa keskustelusta on aiheellista, mutta ei kaikki. Kotikunta on tunnepitoinen asia. Tulevan suuren kuntauudistuksen alla onkin menty asioissa pieleen ainakin sen verran, että heti on lähdetty puhumaan kuntien yhdistämisestä. […]

Aloite Raahe-lisän käyttöönotosta

”Esitämme kunnioittaen, että Raahessa otettaisiin käyttöön pienten lasten kotihoidon tukemiseksi Raahe-lisä, jonka tarkoituksena tukea kotona tapahtuvaa lasten kotihoitoa. Perusteluina esitämme kunnioittaen, että monessa tutkimuksessa on todettu, että lasten kotona tapahtuva hoito on kunnalle edullista. Samalla se tarjoaa oivan tilaisuuden toiselle vanhemmista pitää taukoa työelämästä ja tarjota työtä jollekin sitä tarvitsevalle. Haluamme asian käsiteltäväksi jo tulevan […]

Vain yhdessä olemme vahvoja

Raahen taloustilanne puhuttaa syystäkin. Haluan tässä kirjoituksessa tuoda esiin yleisellä tasolla muutaman seikan, joka tulevaisuudessa kuntatalouteen vaikuttaa myös meillä. On tärkeää korostaa valtion ja kuntien tavoitteiden yhtäläisyyttä. Tulee pyrkiä yhdistämään ja suuntaamaan voimavarat niin, että koko julkisen sektorin tuotos on kansalaisen kannalta mahdollisimman hyvä. Esimerkkinä päinvastaisesta asenteesta oli muutama vuosi sitten valtiovallan taholta kuullut syytökset, […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.