Aloite Raahe-lisän käyttöönotosta

”Esitämme kunnioittaen, että Raahessa otettaisiin käyttöön pienten lasten kotihoidon tukemiseksi Raahe-lisä, jonka tarkoituksena tukea kotona tapahtuvaa lasten kotihoitoa.


Perusteluina esitämme kunnioittaen, että monessa tutkimuksessa on todettu, että lasten kotona tapahtuva hoito on kunnalle edullista. Samalla se tarjoaa oivan tilaisuuden toiselle vanhemmista pitää taukoa työelämästä ja tarjota työtä jollekin sitä tarvitsevalle. Haluamme asian käsiteltäväksi jo tulevan vuoden budjettia suunniteltaessa. Myöskään ei tule unohtaa sen tarjoamaa markkina-arvoa puhuttaessa Raahen markkinoinnista.”

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.