Vain yhdessä olemme vahvoja

Raahen taloustilanne puhuttaa syystäkin. Haluan tässä kirjoituksessa tuoda esiin yleisellä tasolla muutaman seikan, joka tulevaisuudessa kuntatalouteen vaikuttaa myös meillä. On tärkeää korostaa valtion ja kuntien tavoitteiden yhtäläisyyttä. Tulee pyrkiä yhdistämään ja suuntaamaan voimavarat niin, että koko julkisen sektorin tuotos on kansalaisen kannalta mahdollisimman hyvä. Esimerkkinä päinvastaisesta asenteesta oli muutama vuosi sitten valtiovallan taholta kuullut syytökset, että kunnat eivät työllistä (kun yritettiin saavuttaa työttömyyden puolittamistavoitetta). Valtion ja kuntien keskinäinen syyttely ei johda mihinkään, eikä paikallistasolla eri puolueiden välinen syyllisten hakeminen. On koetettava yhteistyöllä rakentaa parempia palveluita ja kaikkien olisi kannettava oma kortensa kekoon tässä työssä. Kuntapolitiikassa ei ole hallitus-oppostio -jakolinjaa. Tämän olisi pitänyt tulla selväksi. Taloudesta keskustellaan näin vaalien alla paljon. Näissä keskusteluissa on hyvä huomata muutamia ajatuksia. Kuluvaan vuoteen nähden kuntatalous ei kiristy ensi vuonna. Kuntien vuosikatteen arvioidaan valtakunnassa paranevan noin 230 miljoonaa euroa. Kokonaiskate 1,6 miljardia euroa edustaa pitkän aikavälin keskiarvoa. Viimeisen 13 vuoden aikana valtio on ainoastaan vuonna 2002 vahvistanut kuntataloutta enemmän kuin ensi vuonna tulee tapahtumaan. Sinänsä tervetulleiden verojen kevennysten aiheuttamat menetykset korvataan kunnille. Toisin oli esimerkiksi vuosina 1999 -2003. Nykyään indeksitarkistukset tehdään 75 prosenttisesti, kun nykyistä hallitusta edeltävinä vuosina kunnille korvattiin kustannusten nousu vain 50 prosenttisilla indeksitarkistuksilla. Näkyvissä olevan ennusteen mukaan kuntatalous kokonaisuutena tulee olemaan plusmerkkinen koko ennustekauden eli vuodet 2004 – 2008. Terveydenhuoltoon kansallisen terveyshankkeen valtionosuuksia on lisätty suunnitelmien mukaisesti. Ensi vuonna lisäys tulee olemaan 75 miljoonaa euroa. Valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus on nyt kuten aikaisemminkin jaksotettu useammalle vuodelle. Kuntaliitto ja eri ministeriöt arvioivat kuntien menojen kasvavan neljällä prosentilla. Tämän tavoitteen toteuttaminen on välttämätöntä julkisen talouden kestävyyden kannalta. Joidenkin puolueiden vaalilupauksiin verrattuna nykyinen hallitus on lisännyt kuntien valtionosuuksia kolminkertaisesti. Vaikka edes veronkevennysten korvauksia ei huomioida. – Valtionosuudet ovat alle viidesosa kuntien tuloista. Yli kuntarajojen tehtävää yhteistyötä tarvitaan paljon nykyistä enemmän, esimerkiksi teknisellä sektorilla. Maan hallitus ottaakin vuosiksi 2005 – 2008 käyttöön uuden avustusmuodon, jolla tuetaan ylikunnallista yhteistyötä erityisesti muutosvaiheessa. Tarkoituksena on kannustaa kuntia taloudellisuuteen ja tuottavuuteen ilman kuntaliitoksiin liittyviä ongelmia. Kaikesta voidaan huomata, että Raahellakin on mahdollisuus selvitä. Meidän pitää pystyä tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen – raahelaisten parhaaksi.


Jarmo Myllymäki

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.