Aloite päihteettömyysstipendistä

”Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret käyttävät päihteitä yhä nuorempina. Heidän tulevaisuutensa kannalta olisi kuitenkin hyvä, että päihteiden mahdollinen tuleva käyttö siirtyisi myöhemmälle iälle. Raittiuskasvatuksen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoutta päihteiden käytön vaaroista ja samalla lisätä terveellisempiä elämäntapoja.


Ehdotan, että Raahessa aloitetaan päihteettömyysstipendin kehittely. Tämä stipendi annettaisiin sellaisille luokille yhteiseen käyttöön, jotka pysyvät päihteettöminä koko yläluokkien (luokat 7-9) ajan. Päihteettömyyskontrollointi ja muut käytännön asiat tulee valmistella yhteistyössä koulujen lisäksi eri toimijoiden kuten esimerkiksi poliisin, nuoriso-, ja sosiaalitoimen kanssa. Palkkioksi luokille jaettava rahasumma tulee myös olla riittävän suuri kannustaakseen nuoria pysymään erossa erilaisista päihteistä.”

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.