Aloite ilmaisen opintoviikon tarjoamisesta työttömille Raahe-opiston opiskelijoille

”Ehdotan tutkittavaksi mahdollisuutta yhden ilmaisen opintoviikon tarjoamisesta työttömille Raahe-opiston opiskelijoille. Nykyinen alennettu maksu on jo hyvä järjestely, joka tulee myös säilyttää vastaisuudessakin niin jatko- kuin lisäopinnoissakin.


Perusteluna hankkeen puolesta esitän kunnioittaen seuraavaa: Ilmainen opintoviikko mahdollistaisi entistä paremmin työttömien ihmisten yhteiskunnassa mukana pysymisen, itsensä kehittämisen ja toteuttamisen kautta. Tarjoamalla haastavaa tekemistä ja oppimiskokemuksia voidaan paremmin ehkäistä syrjäytymisestä johtuvia ongelmia yhteisö- ja yksilötasolla.”

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.