Aloite alkoholiohjelmayhteistyöstä

”Voimassaoleva kansallinen alkoholiohjelma pyrkii haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Mukaan on kutsuttu kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt ja kirkot. Tärkeimpänä ohjelman tavoitteena on kokonaiskulutuksen vähentäminen. Suomessa on arviolta puolisen miljoonaa ihmistä, joiden alkoholin kulutus on tasolla, jossa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja alkaa ilmetä. Mitä useampi heistä saa kulutuksensa vähenemään onnistutaan tällöin ehkäisemään vakavammat haitat. Kunnat maksavat haittojen laskua ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksina.


Alkoholiohjelmayhteistyöhön on liittynyt noin 70 kuntaa. Kumppanikunnat sitoutuvat tällöin päivittämään päihdestrategiansa ottamalla huomioon alkoholiohjelman suositukset. Myös hyvän strategian laadinta ja toimeenpano edellyttää panostusta. Hyvin valmisteltu päätös ohjelmakumppanuudesta tulee tehdä asianomaisessa lautakunnassa, mieluiten valtuustossa saakka. Onnistunut päihdepolitiikka vähentää inhimillisiä sosiaalisia ongelmia ja siten myös auttaa kaupungin talouden hallinnassa.


Ehdotan, että myös Raahessa aloitetaan edellä esitellyn ohjelmatyön valmistelu välittömästi. Perusteluna on eri toimijoiden yhteisen näkemyksen saaminen ja sitoutuminen päihteiden käytön vähentämiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Samalla ohjelma tulisi tukemaan myös valmisteilla olevaa päihdestrategiaa.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.