Aloite turvallisuusoppaasta

”Valtuusto on tänään keskittynyt turvallisuusasioiden ympärille ja ne ovat kuntalaisten kannalta hyvin tärkeitä asioita, jotka koskevat jokapäiväistä elämää. Turvallisuuden tunne on hyvin henkilökohtainen asia, tunteen vahvistumiseen vaikuttavat monet seikat, joita ovat mm. oikeanlaisen tiedon saaminen ja perusasioiden osaaminen turvallisuuden osalta. Nämä auttavat vahvistamaan turvallisuuden tunnetta ja osaltaan myös lisäävät kuntalaisten viihtymistä paikkakunnalla. Lisäksi lainsäädäntö on muuttunut siihen suuntaan, että omaehtoinen varautuminen on entistäkin tärkeämpää.


Koko turvallisuussektori on viime vuosien aikana kokenut perustavanlaisia muutoksia, vaikka palvelut ovat pääsääntöisesti parantuneet ja on mahdollista, että joltain osin on vallalla vääriä käsityksiä eri palveluiden saatavuudesta ja niiden järjestäjistä.


Ehdotan täten, että Raahen seutukunnassa tehtäisiin joka kotiin jaettava turvallisuusopas, jossa kerrotaan lyhyesti miten erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa tulee toimia, miten ja mistä saa apua ja kuka on milloinkin auttava organisaatio. Keskeisiä yhteistyökumppaneita oppaan tekoon olisivat mm. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Poliisi, Hätäkeskuslaitos, Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, erilaiset vapaaehtoisjärjestöt kuten SPR ja Meripelastusseura, näin joitain mainitakseni.”

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.