VEROJA MAKSAMASSA

Tätä kirjoittaessa valtionvarainministeriö on vetäytynyt uutisten mukaan pohtimaan tulevan vuoden valtion budjettia. Julkisuuteen tihkuneet linjaukset ovat hyvin oikean suuntaisia. On oikein, että eläkeläisten verotukseen ollaan tekemässä nyt vihdoin monella suulla luvattua korjausta, joka kohtelisi heitä tasapuolisesti verrattuna palkansaajiin. Budjettiriihtä lämmittää taatusti ruuan arvolisäveron alentamisesta syntyvä keskustelu. Toivon syvästi, että nyt olisi vihdoin mahdollisuus laskea tätä kaikkia ihmisiä koskevaa veroa. Se olisi oikein hyvää sosiaalipolitiikkaa, joka kohtelisi kaikkein pienituloisimpiakin hyvin reilusti ja samoin kävisi myös lapsiperheiden osalta. Riskinsä laskemisella toki on, nimittäin se ettei kuluttajahinnat muuttuisi lainkaan, vaan kaupan kate vain paranisi. Uskon kuitenkin, että kauppa laskisi hintoja jo imagollisistakin syistä. Kukapa haluaisi tiukassa kilpailutilanteessa jättää käyttämättä mahdollisuuden tarjota omia tuotteitaan kuluttajille edullisemmin ja siten kasvattaa asiakasmääriä? Mikäli ruuan hinta ei laskisi lainkaan, voisi epäillä jonkinlaista kartellia ja siihenhän on olemassa mahdollisuudet puuttua. Muuten veronalennuksiin tulee suhtautua tällä hetkellä kriittisesti. Taloudessa menee tällä hetkellä hyvin ja talous kasvaa, historiasta voidaan kuitenkin nähdä, ettei taloudessa mene aina yhtä hyvin. Olisiko järkevää jättää mahdollisuus veronkevennyksiin myös silloin, kun ostovoima ei kasva samaan tahtiin ja kysyntä on hiipumassa? Järkevällä veropolitiikalla voidaan talouden vaihteluista johtuvaa hyvien ja huonojen aikojen välistä eroa tasoittaa. On muuten mielenkiintoista nähdä miten vaalihuumassa luvatun hoitajien palkankorotuksen tulee käymään? Itse kun en niitä töitä ole tehnyt nyt enää pariin vuoteen, niin voin hyvillä mielin ottaa julkisesti kantaa korotuksen puolesta. Ei voi olla oikein että suomalaisen, korkeasti koulutetun ja ammattitaitoisen hoitajan ostovoima on Euroopan huonoimpia. Ihme ei ole se, että pula työvoimasta pahenee. Terveysalalla on podettu eri ammattihenkilöiden työvoimapulaa jo jokin aikaa, hoitajapulaan ratkaisuna on tarjottu koulutuspaikkojen lisäämistä. Joidenkin muiden ammattien kohdalla terveysalalla palkkoja on nostettu selvästi viime vuosina eli ei hoitajien luvattu palkankorotus ole kokonaan ainakaan rahasta kiinni.


Jarmo Myllymäki

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Raahe

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.