Aloite energiastrategian luomiseksi Raaheen

Edellisessä valtuustossa keskustelimme mm. energian riittävyydestä ja kustannuksista. Energian hinnan nousu, omavaraisuus, öljyriippuvuus ja/tai riippumattomuus tuontienergiasta, sähkön kilpailuttaminen, energiaa säästävien teknologioiden valitseminen ja tuottaminen tehokkaammin, uusiutuvat energianlähteet, keskitetty maalämmön hyödyntäminen, säästäminen, päästöjen vähentäminen jne. ovat seikkoja, joiden takia olisi tärkeää luoda myös Raahen kaupungille laaja tulevaisuutta ennakoiva energiastrategia. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesi laadittu strategia luo […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.