KESKUSTAN RYHMÄPUHE VUODEN 2008 TALOUSARVIOESITYKSEEN

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä muut paikallaolijat!

Edessämme on todella mielenkiintoinen haaste. Meidän päätöksestämme riippuu miten Raahea viedään eteenpäin ensi vuonna. Haaste voi olla vaikeakin, mutta se ei ole ollenkaan mahdoton. Asia on hoidettavissa, jos me sitä haluamme. Raahen kaupungin taloutta on hoidettu hyvin. Verotulot ovat kehittyneet varsin suotuisasti, jopa odotuksiakin paremmin ja yksi hienoimpia asioita on ollut se, että kuluvan vuoden aikana on lainoja maksettu pois reilut 10 miljoonaa. Myös vuoden 2008 talousarvio täyttää terveen budjetin merkit, tunnusmerkeistä yksi tärkeimmistä eli vuosikate on positiivinen ja poistoja suurempi.

Päätettävänä oleva budjetti säilyttää ja osin jopa parantaa kaupunkimme palveluita. Raamit ovat toki tiukat, mutta saavutettavissa. Taannoisen kuntafuusion ehkä keskeisimpänä tavoitteena oli rakentaa uuden kaupungin talous terveelle pohjalle, jotta se täyttäisi kunnallislain asettamat tavoitteet hyvästä taloudenpidosta. Veroprosenttia päättäessämme löimme lukkoon tiettyjä asioita. Vahvistaessaan tuloveroprosentin, valtuusto itse asiassa ilmoitti sitoutuvansa hyvään talouden pitoon edelleen mm. organisaatio- ja palvelurakenteita kehittämällä, eläkepoistuman hyödyntämällä, seutukunnallista palvelutuotantoa käyttämällä. Käsissämme oleva budjettiehdotus on kaupunginhallituksen johdolla tehty sellaiseksi, joka kantaa vastuuta kaupunkimme taloudesta ja on luonnollinen jatke tehdyille aiemmille päätöksille.


Tavoitteisiin on ollut mahdollista päästä tekemällä asioita avoimella yhteistyöllä. Talouden parantaminen ei ole onnistunut ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta. On syytä toivoa, että tämä yhteistyö jatkuu kaikilta osin myös tulevaisuudessa, myös silloin kun suunnitelmakaudella mahdollisesti olevat uhkakuvat toteutuisivat.


Viisi vuotta sitten muodostetun uuden Raahen yhdistymissopimuksen mukaan keskeinen tavoite on muodostaa vetovoimaisempi kaupunki. Siinä on onnistuttu, kaupungin väkiluku on kehittynyt viime aikoina parempaan suuntaan, monen tappiollisen vuoden jälkeen. Lähivuosien suuri haaste on osaavan työvoiman saaminen. Voimme yhtyä kaupunginjohtajan esittämään toiveeseen, Raahe olisi suunniteltujen investointien jälkeen entistä mielenkiintoisempi ja houkuttelevampi paikka asua, jotta vapautuviin työpaikkoihin löytyisi työntekijöitä, jotka myös pysyisivät alueella. Uudet työpaikat tuovat tullessaan nuorta väkeä ja väkiluku kasvaa.


Raahella on upeat suunnitelmat rantojen hyödyntämiseen asumiskäytössä, erityinen helmi on suunniteltu Kylmäniemi 2. Se tuo mieleen Kuopiossa toteutetun Saaristokaupunki-hankkeen, joka on ollut suuri menestys ja nykyään erittäin haluttu asuntoalue. Siellä hyödynnetään kauniin Kallaveden läheisyyttä ja kumpuilevaa maastoa. Samat elementit ovat olemassa myös tässä kaupungissa, on rantoja, on tilaa.


Raahe on myös lasten ja nuorten kaupunki, ainakin ikärakenteen johdosta. Olisikin hyvin tärkeää, että voisimme pystyä parantamaan lapsien ja heidän perheidensä tukemista ja palveluita nyt kun vihdoin siihen olisi mahdollisuus. Lapsiperheiden toimivat palvelut ovat suuri kilpailuvaltti kun markkinoimme Raahea uusille asukkaille. Keskusta onkin usein tuonut esille vaihtoehtoisten ratkaisujen tarpeellisuuden palvelutuotannossa, esillä ollut Raahe-lisä olisi sellainen. Osoituksena lapsiperheiden määrän lisääntymisestä on se, että kaavoitettujen omakotitalotonttien menekki on ollut hurjaa.Herra valtuuston puheenjohtaja,


Budjettiesitys sitoo meitä luottamushenkilöitä. Lautakuntien suuri haaste on käyttösuunnitelman tekeminen heti tammikuussa. Olisi hyvin edullista, mikäli suunnitelmat tehtäisiin riittävän väljiksi. Lautakuntien tulee ehdottomasti ottaa huomioon rahojen riittävyys. Kaikkia käytettävissä olevia rahoja ei kannata sitoa ja käyttää heti vuoden alussa. Lautakuntien tulee käyttää aikaa suunnitelmien tekoon, käydä syvälliset keskustelut siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mikä ei. Käyttösuunnitelmassa laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen. Päätettävä budjetti vaikuttaa keskeisesti myös kaupungin henkilöstön elämään ja toivomme voimia työhön ensi vuonnakin.


(Kuten aikaisemmin viittasin, olisi nyt tilaisuus ottaa merkittävä edistysaskel lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi, siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus tänä iltana. Raahen keskustan valtuustoryhmä esittää, että Raahessa otetaan tulevana vuonna käyttöön ns. Raahe-lisä. Tämä tarkoittaa, että kuntalisä otetaan käyttöön 1.8.2008. Se on erityisesti pienimpien lasten kotihoitoon kohdentuva harkinnanvarainen tuki, joka maksetaan lakisääteisen tuen lisäksi. Kuntalisä olisi päivähoidon vaihtoehto raahelaisille lapsiperheille ja se täydentää päivähoidon monipuolista palvelujärjestelmää. Ennen annettua päivämäärää se valmistellaan mahdollisimman tasapuoliseksi kaikille, esimerkiksi seuraavalla tavalla: Kuntalisää maksettaisiin _____ euroa kuukaudessa yhdestä perheen alle 3 vuotta vanhasta lapsesta. Lisäksi perheelle maksettaisiin kuntalisä korotettuna ____ euroa kuukaudessa, mikäli perheessä on muita alle 3-vuotiaita lapsia. Kuntalisä maksettaisiin sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Avoimen päivähoidon palvelut (leikkikoulut, leikkipuistot) ovat kuntalisää saavien perheiden käytettävissä. Luonnollisesti myös seurakunnan ja muiden yksityisten tarjoamat avoimet palvelut ovat kuntalisää saavien perheiden käytettävissä. Niin ikään esitämme budjettiin merkittäväksi ________________ euroa tähän tarkoitukseen ja katettavaksi verotuloista.)


Näillä sanoilla ja tekemällämme muutosesityksellä Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy tehdyn budjettiesityksen. Toivomme, että voisimme yhteistyössä jatkaa ottamalla vastuun Raahen taloudellisesta tilasta ja hoitaa kaupunkiamme sen asukkaiden, nykyisten ja tulevien, parhaaksi.


Haluamme myös toivottaa kaikille oikein rauhallista aikaa joulun sanoman äärellä, sekä kaikkea hyvää vuodelle 2008!


Keskustan valtuustoryhmäJarmo Myllymäki

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.