MUUTOSESITYS TALOUSARVIOON RAAHE-LISÄN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTA

Kuten aikaisemmin viittasin, olisi nyt tilaisuus ottaa merkittävä edistysaskel lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi, siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus tänä iltana. Esitän, että Raahessa otetaan tulevana vuonna käyttöön ns. Raahe-lisä. Tämä tarkoittaa, että kuntalisä otetaan käyttöön 1.8.2008. Se on erityisesti pienimpien lasten kotihoitoon kohdentuva harkinnanvarainen tuki, joka maksetaan lakisääteisen tuen lisäksi. Kuntalisä olisi päivähoidon vaihtoehto raahelaisille lapsiperheille ja se täydentää päivähoidon monipuolista palvelujärjestelmää. Ennen annettua päivämäärää se valmistellaan mahdollisimman tasapuoliseksi kaikille, esimerkiksi seuraavalla tavalla: Kuntalisää maksettaisiin _____ euroa kuukaudessa yhdestä perheen alle 3 vuotta vanhasta lapsesta. Lisäksi perheelle maksettaisiin kuntalisä korotettuna ____ euroa kuukaudessa, mikäli perheessä on muita alle 3-vuotiaita lapsia. Kuntalisä maksettaisiin sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Avoimen päivähoidon palvelut (leikkikoulut, leikkipuistot) ovat kuntalisää saavien perheiden käytettävissä. Luonnollisesti myös seurakunnan ja muiden yksityisten tarjoamat avoimet palvelut ovat kuntalisää saavien perheiden käytettävissä. Niin ikään esitän budjettiin merkittäväksi ________________ euroa tähän tarkoitukseen ja katettavaksi verotuloista.


Perusteluja Raahe-lisälle: nykytilanteessa (lokakuu) alle 3-v lapsia n. 700 kaikkiaan, kotihoidossa heistä on 342. Kaikkiaan 0-6-v lapsia kotihoidossa on 581. On myös muistettava, että alle 9 kk:n ikäisten vanhemmat ovat vanhempainvapailla, eli vanhempainrahan ulkopuolella enintään n. 250 lasta. Tällä hetkellä yksityiset ja kunnalliset päiväkodit ovat täynnä ja perhepäivähoitajat (42 henkilöä) ja heidän keski-ikä on yli 55 vuotta, puolet siis eläköityy seuraavan 5 vuoden aikana. Uusiutuvuus ei korvaa eläköitymistä. Päiväkodeissa neljää alle 3-vuotiasta kohden on oltava yksi hoitaja, (esim. lähihoitaja), joka kolmannen oltava sosionomi tai lastentarhanopettaja. Jokainen uusi hoitaja ansaitsee palkkansa ja esimerkiksi 1700€/kk aloittava lähihoitaja tai 1900€/kk aloittava sosionomi tai lastentarhanopettaja, lisäksi sivukulut 26,4 %, lomarahat, mahdolliset sairausloma-ajan palkat, jolloin kokonaiskustannus onkin jo yli 3000€/kk. On myös esitetty, että Saloisten vanhan terveysaseman remontoitaisiin päiväkodiksi – on hyvä tiedostaa, että rakennuskustannuksetkin ovat olleet nousussa


On mahdollista laskea myös epäsuorat säästöjä, joita ovat mm. vahvempi perheyhteys, vähemmän lasten ja nuortenpsykiatrian kuluja. Lääketieteelliset syyt, vähemmän infektiosairauksia ja niistä johtuvia terveydenhuollon kuluja, sekä vanhempien sairaan lapsen hoitovapaita. Vaikutus kaupungin imagoon, voi olla yllättävänkin tärkeä. Vaikutus väkilukuun, signaali lasten arvostamisesta lisää syntyvyyttä esimerkkinä Ruotsi, jossa lapsilisiä korottamalla syntyvien lapsien määrä on noussut. Lapsista saatavat valtionosuudet myös lisääntyvät ja sosiaalitoimen resursseja vapautuu muuhun sosiaalityöhön.


Kun asiasta keskustellaan, kuulee usein puhuttavan, että Raahe-lisä maksaisi paljon. Vertailun vuoksi, teknisen toimen kuorma-auto maksaa 250000 €. On myös väitetty, että tämä alistaa naisia, kuitenkin naisten koulutustaso on korkeampi, joten kotiin voi ihan yhtä hyvin jäädä myös isä! Elitistiset puheet voi myös unohtaa, sillä Raahe-lisällä kotihoitoa tehtäisiin mahdolliseksi myös normaalituloisille ihmisille. On myös tärkeää huomata, että aina lastensuojeluperusteisille lapsille sosiaalitoimi tekee yksilölliset suunnitelmat.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.