Aloite Kylmäniemen uimarannan kunnostamisesta

Raahelaiset ovat vuosikymmeniä käyttäneet uimarantanaan Kylmäniemen uimarantaa. Nykyinen kaupunkisuunnittelu on lisännyt Kylmäniemen uimarannan läheisyyteen nousseita asuntoalueita ja uimaranta palvelee näiden uusien alueiden lisäksi myös vanhempien asuntoalueiden asukkaita.

Saadun kuntalaispalautteen mukaan nykytilanteessa ranta on päässyt rapistumaan. Ehdotan kohteliaimmin, että rannan siivoukseen ja alueen kunnostukseen varattaisiin määräraha. Ehdottamieni toimenpiteiden jälkeen alue pystyisi palvelemaan kaupunkilaisia nykyistä paremmin.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.