Valtuustokysely koulu- ja työpaikkakiusaamisen ehkäisystä

Kiusaaminen yleistynyt peruskouluissa ja työpaikkakiusaaminen piinaa yhä yli sataatuhatta ihmistä ovat sanomalehtien otsikoita viimeisen viikon ajalta. Koulun ja kunnan koolla ei ollut vaikutusta kiusaamisen yleisyyteen. Vain noin neljäsosa tutkituista ilmoitti, että kiusaamiseen on puututtu kouluissa. Kiusaamista ei ole saatu kitkettyä myöskään työpaikoilta. Työterveyslaitoksen selvityksissä reilut satatuhatta työntekijää kokevat olevansa jatkuvan työpaikkakiusaamisen uhreja.

1950-luvulla kiusaamista ei ollut olemassakaan, koska sitä ei ollut määritelty laissa. Nyt lainsäädäntöä on, mutta kiusaamiseen puuttuminen on silti vaikeaa, sillä kiusaamiseen ei haluta, ei osata tai ei uskalleta puuttua. Niin koulu- kuin työpaikkakiusaamisella on harvoin onnellinen loppu.

Kysyn onko Raahen kaupungissa selvitetty kiusaamisen esiintymistä ja millaisiin toimenpiteisiin Raahen opetustoimessa ja koko Raahen kaupunkikonserniin kuuluvissa työpaikoissa on ryhdytty mahdollisen kiusaamisen ehkäisemiseksi?

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.