KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN RYHMÄPUHE VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä muut paikallaolijat! On tullut jälleen se aika vuodesta, jolloin valtuusto kaupungin korkeimpana päättävänä elimenä pääsee kommentoimaan mennyttä vuotta. Miten kaupunkilaisten maksamat veroeurot ovat käytetty? Raahen kaupungin taloutta on hoidettu hyvin, tilinpäätös on jopa poikkeuksellisen hyvä. Verotulot ovat kehittyneet varsin suotuisasti, jopa odotuksiakin paremmin. Menneillä euroilla on pystytty tarjoamaan kaupunkilaisille varsin […]

Aloite kevyenliikenteen väylän suunnittelun käynnistämisestä ja rakentamismahdollisuuksien selvittämisestä Malmitien varteen välille Kopsa – Honganpalo:

Vihannista Raahen suuntaan tehdyn siirtoviemärin takia Malmitien varteen on tehty maansiirtotöitä ja metsää on raivattu usean kilometrin matkalta tien varresta. Tulevien vuosien aikana on erilaisista Raahen alueelle suunnitelluista hankkeista, kuten kultakaivos, odotettavissa Malmitien liikenteen vilkastumista ja nykyinen kapea tie, ainakin kevyelle liikenteelle, voi muodostua vaaralliseksi. Tavoitteena on myös ihmisten liikunnan lisääminen ja siihen esimerkiksi pyöräily […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.