KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN RYHMÄPUHE VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä muut paikallaolijat!


On tullut jälleen se aika vuodesta, jolloin valtuusto kaupungin korkeimpana päättävänä elimenä pääsee kommentoimaan mennyttä vuotta. Miten kaupunkilaisten maksamat veroeurot ovat käytetty?


Raahen kaupungin taloutta on hoidettu hyvin, tilinpäätös on jopa poikkeuksellisen hyvä. Verotulot ovat kehittyneet varsin suotuisasti, jopa odotuksiakin paremmin. Menneillä euroilla on pystytty tarjoamaan kaupunkilaisille varsin hyvät palvelut, vaikka parantamisen varaa toki aina on. Myös joulukuussa päättämämme vuoden 2008 talousarvio täytti terveen budjetin merkit, tunnusmerkeistä yksi tärkeimmistä eli vuosikate oli positiivinen.

Taannoisen kuntafuusion ehkä keskeisimpänä tavoitteena oli rakentaa uuden kaupungin talous terveelle pohjalle, jotta se täyttäisi kunnallislain asettamat tavoitteet hyvästä taloudenpidosta. Siinä on nyt Keskustan johdolla onnistuttu. Käsissämme oleva tilinpäätös on sellainen, joka kertoo, että vastuuta kaupunkimme taloudesta on kannettu ja se on luonnollinen lopputulos aiemmin tehdyille päätöksille. Viisi ja puoli vuotta sitten muodostetun uuden Raahen yhdistymissopimuksen mukaan keskeinen tavoite oli muodostaa vetovoimaisempi kaupunki. Siinä on onnistuttu, kaupungin väkiluku on kehittynyt viime aikoina parempaan suuntaan, monen tappiollisen vuoden jälkeen. Lähivuosien suuri haaste onkin osaavan työvoiman saaminen tähän seutukuntaan.


Tässä salissa ajoittain, joiltain tahoilta esiintyvää vastustamista ja kehityksen jarruttamisesta huolimatta, on Raahessa taannoin kateissa ollutta vetovoimaisuutta onnistuttu siis parantamaan. Se on tapahtunut mm. luomalla kaavoituksella viihtyisiä, nyt rakentumassa olevia asuntoalueita ja mahdollistamalla samalla yrityksille toimintaedellytyksiä. Voimme vain toivoa ja tehdä työtä sen eteen, että vastaava suotuisa kehitys jatkuisi myös tulevaisuudessa.


Herra valtuuston puheenjohtaja,


Saavutettuun tavoitteiseen tilipäätöksen osalta on ollut mahdollista päästä tekemällä asioita myös avoimella yhteistyöllä. Talouden parantaminen ei olisi onnistumaan ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta. On syytä toivoa, että tämä yhteistyö jatkuu kaikilta osin myös tulevaisuudessa. Myös silloin kun mahdolliset uhkakuvat toteutuisivat.


Ilahduttavaa on ollut huomata myös, huolimatta tulojen kasvusta, budjettikuri on eri hallintokunnissa säilynyt. Tässä salissa usein peräänkuulutettua johtajuutta on siis löytynyt. Tulevan vuosien menestyksen ratkaiseekin se, pysytäänkö jatkamaan samalla, hyväksi havaitulla linjalla?


Näillä sanoilla Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2007 tilipäätöksen ja kiittää kaupungin henkilöstöä hyvin tehdystä työstä. Toivomme, että voimme yhteistyössä jatkaa ottamalla vastuuta Raahen taloudellisesta tilasta ja hoitaa kaupunkiamme sen asukkaiden parhaaksi.


Haluamme samalla myös toivottaa kaikille hyvää ja virkistävää kesää 2008!


Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmäJarmo Myllymäki

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.