Raahe tarvitsee energiastrategian

Erilaisissa luottamuselimissä ja tiedotusvälineissä keskustellaan ajoittain energian riittävyydestä ja kustannuksista. Tulevaisuuden ratkaisut, erilaisten käytössä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen takaavat huolettomamman huomisen energian saatavuutta ja riittävyyttä mietittäessä. Kysymykset energian hinnan noususta, omavaraisuudesta, öljyriippuvuus ja tuontienergian käyttö ovat asioita, joita tulee pohtia jatkossa entistäkin tarkemmin. Koko Suomelle omat velvoitteet antavat myös päästöoikeuksien ympärillä tapahtuvat haasteet, miten selvitä hyvinkin kovista vaatimuksista ja samalla saada koko yhteinen maapallomme sitoutumaan puhtaampien energiateknologioiden käyttöön. Sähkön kilpailuttaminen, energiaa säästävien teknologioiden valitseminen ja tuottaminen tehokkaammin, uusiutuvat energianlähteet sekä keskitetty maalämmön hyödyntäminen, ovat seikkoja, joiden takia on tärkeää luoda myös Raahen kaupungille ja seutukunnalle laaja tulevaisuutta ennakoiva energiastrategia. Kuten taannoin tekemässäni valtuustoaloitteessa totesin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti laadittu strategia luo hyvän pohjan valmistella ja varautua energian saannin varmistamiseksi tulevaisuudessakin.

Jarmo Myllymäki

Kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Raahe

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.