Valtuustoaloite kulttuuristrategian luomiseksi

Kaupungin viihtyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, yksi niistä on kulttuuritarjonta sen moninaisimmissa muodoissa. Raahen kaupungissa tarjonta on suhteellisen monipuolista ja tarjonnan turvaamiseksi vastaisuudessakin olisi syytä valmistella koko kaupungille ja mahdollisesti laajemmin seutukunnallinen kulttuuristrategia, jolla määriteltäisiin raamit panostuksille kulttuuriin tuleville vuosille. Strategia-asioissa on tärkeää jakaa tarjonta, harrasteet ja taideopetus omiin kategorioihin etteivät arvot ja käsitteet mene sekaisin

 

Strategiassa tulee huomioida mm. käytettävissä olevat henkilöresurssit, alueen vahvuutena ehdottomasti oleva vireä yhdistystoiminta, joka turvaa osallistumisen oman alueensa kehittämiseen myös tulevaisuudessa, unohtamatta taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää, joka käsittää tänä päivänä musiikin-, tanssin ja kuvataiteet tai esimerkiksi musiikkiopiston tilakysymyksiä. Hyväksyessään strategian aikanaan kaupunginvaltuusto sitoutuu siihen tekemäänsä päätökseen ja tällöin pystyy ennakoimaan paremmin tulevia vuosia.

 

Jarmo Myllymäki

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.