Lasten kanssa palveluita hankkimassa

Kuntien palveluita voidaan tuottaa paitsi omana toimintana myös toisten kuntien, kolmannen sektorin tai yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Palveluiden organisoimisessa on ennakoitava tarpeet, otettava huomioon palveluiden ja henkilöstön saatavuus sekä esimerkiksi hoitoketjujen toimivuus. Kun palveluita kilpailutetaan, on kiinnitettävä huomiota kustannusten lisäksi esimerkkitapauksessa hoidon laatuun ja palveluntuottajan kykyyn järjestää lupaamansa palvelu, myös hoidon jatkuvuus on varmistettava. Se on tärkeää sekä potilaan että hänen saamansa hoidon vaikuttavuuden kannalta. Palveluiden osto-osaamista kaikilla sektoreilla on kunnissa siis vahvistettava ja päätöksentekoon osallistuttava.

 

Päivähoito on hoidettu Raahessa hyvin ja siitä kiitos ammattitaitoiselle työntekijäjoukolle. Päivähoidon lähtökohtana tulee olla lapsen kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen ja kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Moniammatillinen yhteistyö varhaislapsuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa edistää perheiden hyvinvointia ja terveyttä. Samoin myös erilaiset vaihtoehdot, kuten hoidetaanko lapset kotona vai päivähoidossa antava mahdollisuuden lisätä perheiden hyvinvointia. Raahessa on satsattu moniin suuriin ja tarpeellisiin hankkeisiin viime vuosina. Tulevana vaalikautena onkin lasten ja nuorten vuoro.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.