Maan hallitus pelastustoimen asialla

Sisäisen turvallisuuden ohjelma on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2008. Ohjelman toimeenpano on sisäministeriön vastuulla. Pelastustoimea koskeva hätäkeskusten toimintavarmuus ja -nopeus varmistetaan. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan ja verkotetaan niin, että keskukset voivat tukea toisiaan paremmin ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa eli hätäpuheluun vastaaminen nopeutuu. Hätäkeskuksiin tulevien kiireettömien puheluiden uudelleen järjestämistä on selvittänyt työryhmä ja se ehdotti perustettavaksi uuden palvelunumeron käyttöönottamiseksi koko julkishallinnossa, johon ohjattaisiin jatkossa kaikki kiireettömät neuvonta- ja opastuspuhelut. Pelastusalan koulutuksen aloituspaikkojen määrää lisätään ja niitä suunnataan alueellisen työvoimatarpeen mukaan. Koulutuksen aloituspaikkamäärää suunnitellaan vastaamaan alan työvoimatarvetta vuonna 2009. Pelastustoimen ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikoista ja rahoituksesta sovitaan myös vuosittain. Pelastusopisto tulee seuraamaan säännöllisesti koulutuksensa vastaavuutta pelastuslaitoksille tehtävillä kyselyillä valmistuvien opiskelijoiden työllistymisestä ja koulutuksen työelämävastaavuudesta. Toimintakykyhankkeella turvataan pelastuslaitosten toiminta- ja palvelukyky pelastushenkilöstön epäedulliseksi muuttuneen ikärakenteen vaikutuksien varalta mm. tarkistamalla henkilöstön mitoituksen ja rakenteen perusteet sekä yksiköiden ja tehtäviin liittyvät suorituskykyvaatimukset. Maan hallitus on siis tehnyt työtä ihmisten turvallisuuden eteen varautumalla pelastustoimen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja siten meidän kaikkien turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä parantamiseksi.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.