VALTUUSTOALOITE KIERRÄTYKSEN KEHITTÄMISEKSI

Raahen kaupunginvaltuustossa on tehty erilaisia aloitteita kierrätyksen tehostamiseksi. Jotain on tapahtunut, mutta runsaasti olisi tehtävissä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti jätteiden lajittelua tulisi kehittää ja tehostaa.

 

Viimekädessä lajittelu ja kierrätys ovat jokaisen omia valintoja luonnon hyväksi. Esimerkiksi sekajätteen joukossa kaatopaikoille joutuu runsaasti energian tuotantoon kelpaavaa jätettä. Tätä energiajaetta voitaisiin hyödyntää nykyaikaisella tekniikalla mm. lämmöntuotantoon paljon nykyistä enemmän.

 

Ehdotankin kunnioittaen, että Raahen kaupungille kuuluvissa kiinteistöissä tehostetaan jätteiden kierrätystä ja lajittelua nykyistä tehokkaammin. Samalla kaupunki voi toimia tiennäyttäjä yksityistalouksien kierrätyksen ja lajittelun tehostamisessa.

 

Jarmo Myllymäki

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.