Mediamaksu

Kansanedustaja Mika Lintilän johdolla on valmisteltu Yleisradion toiminnan turvaamiseksi kaikille talouksille ja joillekin yrityksille tasasuuruinnen maksu. Ehdotus on saanut luonnollisesti kritiikkiä osakseen. Mielestäni ehdotus on kuitenkin hyvä, nykyinen TV-lupa kun on maksattanut meillä television omistajilla Yleisradion rahoituksesta suuren osan ja kun vielä yleisesti tiedetään haluttomuus lupamaksun maksamiseen, niin tällä tavalla olemme oikeassa suunnassa. YLE tarjoaa myös muita medioita kuten radion ja itsenikin suosiman internet-palvelun. Nämä palvelut ovat käyttäjälleen ilmaisia, lisäksi tulee huomioida myös julkisen palvelun velvoitteet, jotka yleisradioyhtiötä sitovat mm. kriisitilanteissa, niin on varsin kohtuullista turvata yrityksen rahoitus myös tulevaisuudessa. Maksukortti palvelujen käyttämiseen maksu-TV-malliin voisi olla hyvä vaihtoehto, mutta pirstaloituisiko mediakenttä entistä enemmän ja sen seurauksena kokonaisuus ei olisi kenenkään hallinnassa? YLE:n suuntaan kritiikkiä tulee esittää sen yksipuolisesta uutisoinnista, erityisesti tiettyjen maiden ja kansojen suosiminen on liiankin selvää.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.