VALTUUSTOKYSELY OLOSUHDELISIEN MAKSAMISESTA

Raahen kaupunginvaltuustolle kerrottiin edellisen tilinpäätöksen yhteydessä teknisessä palvelukeskuksessa maksetun olosuhdelisiä, kuten esimerkiksi likaisen- ja raskaantyönlisiä melkoisen avokätisesti. Viime vaalikaudella työskennellyt kaupunginhallituksen henkilöstöjaos sai myöhemmin selvityksen maksatuksen perusteista ja hyväksyi saadun selvityksen. Samalla päätettiin maksatuskäytäntöjen tarkentamisesta, ettei vastaavanlaista lisien käyttöä tapahtuisi vaan lisät maksetaan vain olosuhteiden niin vallitessa, lisäksi päätettiin myös lisien ajantasaistamisesta.

 

Kysynkin henkilöstön tasapuolisen kohtelun nimissä, miten lisien ajantasaistamisessa on edistytty ja miten valvotaan, ettei olosuhdelisiä makseta kuin todellisista, vallinneista olosuhteista ja miten menetellään, mikäli virheitä maksamisessa on tapahtunut?

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.