KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYSLISTAN KOHTAAN 8; VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS

Arvoisa valtuuston herra puheenjohtaja,

 

Miten kaupunkilaisten maksamat veroeurot ovat käytetty, ovatko ne riittäneet kattamaan kulut ja entä miten on valtionosuuksien laita? On tullut jälleen se aika vuodesta, jolloin valtuusto kaupungin korkeimpana päättävänä elimenä pääsee kommentoimaan mennyttä vuotta. Julkisuudessa esitetään syystäkin huolestuneita arviota Raahen taloudellisesta tilasta. Käsittelyssämme oleva vuoden 2008 tilinpäätös osoittaa vielä kelpo tulosta tilikauden tuloksen jäädessä plussalle ja vuosikatteen ollessa yli kuusi miljoonaa euroa. Voidaankin todeta, että Raahen kaupungin taloutta on Keskustan johdolla hoidettu hyvin, tilinpäätös on jopa poikkeuksellisen hyvä. Verotulot kehittyivät varsin suotuisasti, jopa odotuksiakin paremmin. Saavutettuun tavoitteiseen tilipäätöksen osalta on ollut mahdollista päästä tekemällä asioita myös avoimella yhteistyöllä. Taloudelliseen tulokseen ei olisi onnistuttu pääsemään ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta. Tässä salissa usein peräänkuulutettua johtajuutta on siis löytynyt. Tulevan vuosien menestyksen ratkaiseekin se, pysytäänkö jatkamaan samalla, hyväksi havaitulla linjalla? On syytä toivoa, että yhteistyö jatkuu kaikilta osin myös tulevaisuudessa.

 

Tämä vuosi kun toikin sitten muutoksen, sillä on vain noin reipas kuukausi kun käsittelimme supistavaa talousarvioita. Nähtäväksi jää, millaiset ovat puheiden sisällöt vuoden kuluttua kun käsittelemme kuluvan vuoden tilinpäätöstä, käyttämillämme rahoilla pyritään rakentamaan tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Lohtua tuo, ettemme ole yksin taloushuoliemme kanssa, moni suomalainen kunta painii samojen ongelmien parissa. Itse olen tarkastellut eri kuntien talouksia useasta eri positioista pian 20 vuoden ajan ja rehellisyyden nimissä kuntatalous on aina tuntunut olevan ongelmissa, joskus pienissä joskus taas vähän suuremmissa. Se ei kuitenkaan auta, vaan meidän on tultava omillamme toimeen. Olemme valtuustona vastuussa kaupunkilaisille taloudesta. Samalla on myös muistutettava tästä yhteisvastuullisuudesta sekä luottamushenkilöitä että kaupungin henkilöstöä.

 

Menneillä euroilla on pystytty tarjoamaan kaupunkilaisille varsin hyvät palvelut, vaikka parantamisen varaa toki aina on, kuten esimerkiksi pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentaminen todellista tarvetta vastaavaksi. Raahen imagon parantamiseksi tulee tehdä jatkuvasti pitkäjännitteistä työtä. Valitettavan usein luottamushenkilöt edelleen sortuvat kertomaan vain negatiivisia asioita, unohtaen asian paremman puolen. Muistutamme, että Raahessa ja sen lähialueella on mahdollisesti alkamassa monia suuri työllistäviä hankkeita. Osa näistä hankkeista on jo alkanut. On kuitenkin varsin kummallista kuunnella niitä luottamushenkilöiden kommentteja, joissa aluksi esitetään suuria vaatimuksia palveluiden ylläpitämisestä ja parantamisesta, mutta jo seuraavassa lauseessa esitetään ja vastustetaan työllisyyttä parantavia, laillisesti ja tiukan valvonnan alaisena toteutettavia hankkeita. Kaikille avoimia, riippumattomia tutkimustuloksia on saatavissa, jos niitä haluaa etsiä ja niistä voi tietoa hakea.

 

Tärkeää on muistaa myös, että lainakantamme on jo pitkään ollut sillä tasolla, että nyt olisi todellakin tarkemmin harkittava mihin sitoudutaan. Lainamäärämme on valtava ja olemme vastuussa siitä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että lainalla on pääosin rahoitettu investointeja, jotka maksavat toivottavasti itsensä takaisin edes pitkällä aikavälillä.

 

Henkilöstöraportti antaa selkeän kuvan henkilöstön tilasta tässä kaupungissa. Verrattaessa edelliseen vuoteen on syytä nostaa esiin sairastavuuden hienoinen lisääntyminen, kysymys kuuluukin: mitkä keinot otetaan käyttöön sairastavuuden ehkäisyssä? Henkilöstön määrä on myös lisääntynyt, siihen on löydettävissä perusteltu syy organisaatioiden yhdistämisessä. Tulevaisuuteen katsoen tuleekin kuitenkin jatkaa tavoiteorganisaation valmistelua ja toteuttamista. Tässä keskeisenä mahdollisuutena on eläkepoistuman hyödyntäminen. Muutaman seuraavan vuoden aikana eläkkeelle siirtyy monia pitkään kaupunkia palvelleita ammattilaisia ja mikäli emme nyt vihdoin hyödynnä tehokkaammin mainittua poistumaa olemme tulevaisuudessa suurissa vaikeuksissa. Tehtävien uudelleen järjestelyä on tehty monissa kunnissa ja kaupungeissa menestyksekkäästi, miksei myös meillä?

 

Herra valtuuston puheenjohtaja,

 

Yhdessä tätä kaupunkia viedään eteenpäin ja päätökset pitää tehdä järjellä, mutta myös sydämen ääntä kuunnellen, näillä sanoilla Keskustan (ja KD:n valtuustoryhmät hyväksyvät) valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2008 tilinpäätöksen. Haluamme samalla myös toivottaa kaikille oikein hyvää ja virkistävää kesää 2009!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.