VALTUUSTOALOITE KOKONAISKUSTANNUSLASKEMISEN PARANTAMISEKSI

Raahen kaupunki elää monen muun kunnan tavoin vaikeita taloudellisia aikoja. Kustannuksia arvioidaan kriittisesti, mutta niiden seurauksia harvemmin. Olisi varsin menestyksekästä, mikäli pystyisimme arvioimaan paremmin jonkin toiminnan kokonaisvaikutuksia, kuten vaikka esimerkiksi jos koulun aloittava lapsi ei saa iltapäiväkerhopaikkaa ja toinen vanhemmista jää töistä kotiin sen vuoksi? Paljonko verotuloja jää kertymättä tällaisessa tilanteessa ja mitä kerhopaikkojen lisääminen maksaa?

 

Ehdotan kunnioittaen, että Raahen kaupungille luodaan laskentajärjestelmä, jolla tehostamme talouden suunnittelua niin, että toimintojen taloudellisen kokonaisvaikutusten arviointi paranee. Arvioinnissa tulisi tulevaisuudessa ottaa tarkemmin huomioon toimintojen kokonaisvaikutukset myös kaikkien muuttujien osalta kuten esimerkissäni mainitsin. Tällä laskelmien parantamisella pystyisimme parempaa talouden suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.