VALTUUSTOALOITE JÄTTEENPOLTTOLAITOKSESTA

Jätteiden hyötykäyttöä tulisi tehostaa nyt kun lajittelussa on päästy kaupungin alueella hyvää alkuun. Viimekädessä lajittelu ja kierrätys ovat jokaisen omia valintoja luonnon hyväksi. Esimerkiksi sekajätteen joukossa kaatopaikoille joutuu edelleen runsaasti energian tuotantoon kelpaavaa jätettä. Tätä energiajaetta voitaisiin hyödyntää nykyaikaisella tekniikalla mm. lämmöntuotantoon paljon nykyistä enemmän.

Kaupunkilaisilta tulleen palautteen pohjalla ehdotan, että lähdettäisiin tutkimaan olisiko Raaheen mahdollista perustaa biokaasuvoimalaitos, joka hävittäisi kaiken mätänevän eli lietteen sekä biojätteen? Samalla tulisi tutkia olisiko mahdollista rakentaa myös muuta jätettä polttava voimalaitos samaan yhteyteen? Näitä laitoksia voitaisiin hyödyntää kaukolämmön ja sähkön tuotannossa kaupungin alueella.

Mahdollinen voimalaitos voisi toimia esimerkiksi Rautaruukin läheisyydessä, sillä alueella toimii jo nykyisellään erilaisia tuotantolaitoksia. Ehdotetun kaltaiset laitokset toisivat tuloja kunnan alueelle sähkömyynnistä, jätteen vastaanotosta, kierrätyskelpoisesta muusta materiaalista kuten metalleista yms. ja voimalan kautta tulisi työpaikkoja kuntaan lisäten verotuloja parantaen työllisyyttä. Samalla myös päästäisiin eroon jätteiden epätarkoituksenmukaisesta kuljettamisesta pitkien matkojen päähän.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.