Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Olen ottanut käytännöksi lähettää lyhyen lehdistötiedotteen opetuslautakunnan kokouksista. Tässä ovat ensimmäiset eli 29.9. ja 14.10.2009 olleet kokoukset.

Opetuslautakunta kävi eilen kokouksessaan oman vastuualueensa budjettia läpi hyväksyen tehdyt esitykset, paitsi äänin 6-5 päätti lisätä 90 000 € palkkakustannuksiin psykologin ja koulukuraattorin palkkaamista varten. Allekirjoittanut jätti päätöksestä eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, perusteena budjetin teko-ohjeessa olleet selvät ohjeet ettei kustannukset saisi nousta. Lisäksi lautakunta suhtautui kriittisesti investointiosassa esitettyyn Ollinsaaren koulun irtokaluston hankintoihin, sillä kaikki hankinnat joudutaan tekemään velaksi ja lautakunnalla olisi aito halu tarkastella kouluverkkoa kriittisesti siten, että meillä olisi ehjät, tilavat ja toimivat koulut sopivien välimatkojen päässä toisistaan siellä missä oppilaita on ja tulee tulevaisuudessa olemaan.

Raahen opetuslautakunta kokousti eilen Antinkankaan koululla. Tuhdin koulun toiminnan esittelyn lisäksi lautakunta päätti esityslistalla olleista asioista esittelijän päätösesitysten mukaisesti. Lautakunta kävi vilkasta keskustelua ja suhtautui myötämielisesti Haapajoen koulun remonttisuunnitelmiin, huomoiden ilolla koulun remonti I-vaiheen jo myönnetyn valtionavustuksen 450 000 e. Kohdassa 5 ilmoitetaan henkilöstöhallintoon, että viran täyttämiseen tehtäävät toimenpiteet aloitettaisiin välittömästi. Kohta 7 MOKU eli monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa valittiin lautakunnan jäsen Erkki Poutanen ja kohta 8 KELPO eli tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittäminen valittiin lautakunnan jäsenet Kaija Asukas ja Antero Holappa. Kaikki valinnat tapahtuivat ilman äänestystä.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.