KESKUSTAN JA (KD:N) RYHMÄPUHEENVUORO KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYLISTAN KOHTIIN 4 JA 5; VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

Herra puheenjohtaja,

Edellisessä kohdassa päätimme menot, nyt on sitten aika pohtia miten saamme kaiken maksettua. Kaupunginhallitus on pohtinut nyt käsittelyssä olevia veroprosentteja monelta kannalta ja päätynyt esittämään valtuustolle tasalukua 20 tuloveroprosentiksi. Käsittely on ollut varsin monipuolista, vaiherikasta ja seikkaperäistäkin, se on helposti pääteltävissä valtuustolle tulleen esityslistan muka-na. On päätöstä helpottava seikka kun pystymme taulukoista näkemään mitä mikäkin prosentti kau-punkimme osalta verokertymää euroissa tarkoittaa. Siitä kiitos valmisteleville viranhaltijoille.

Nyt esitetty korotus on tarpeisiin nähden varsin maltillinen. Veroprosentin nostolla on ollut aikaisemmin kiusallinen taipumus olla jälleen seuraavalla kerralla edessä. Nostolla on siis taipumus lämmittää hetken, mutta sitten on entistä kylmempää. Pientä lohtua tässä ongelmassa tarjoaa se, että emme ole yksin rahojen riittävyyden kanssa. Lisäksi voidaan todeta, että esitetyn veroprosentin kanssa pärjätään eli emme hinnoittele itseämme ulos kuntien välisessä ”verokilpailussa”.

Raahen verotulot ovat olleet hyvät, mutta myös menot ovat olleet varsin suuret tuloihin nähden. Vanha sanonta rikastumisesta menee näin: ei ne suuret tulot vaan pienet menot… Valtuustossa on pohdittu vuosia peräkkäin kaupunkimme kulurakennetta. Olemme tehneet monia suunnitelmia selviämiseksi, mutta valitettavan usein olemme olleet samassa tilanteessa eli pohtimassa tulojen ja menojen epätasapainoa. Miksi on näin? Syyllisiä on haettu milloin mistäkin, pääsääntöisesti kau-pungin ulkopuolisista tahoista, mutta onko omia toimintoja tarkasteltu oikeasti kriittisesti, siis ilman intohimoja tai poteroiden kaivamisia eri kaupunginosien tai hallintokuntien välille?

Kiinteistöveroprosentit ovat myös tulonlähde kaupungille. Siinä on laitettu omistava luokka maksa-jaksi eli he joilla on omaisuutta pystyvät myös maksamaan, tämä siis edustaa lajissaan sosiaalisesti oikeudenmukaista verotusta. On myös varsin toivottavaa, että verottamalla ankarammin rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa, saadaan vauhtia niiden tonttien rakentamiseen, jotka ovat rumentamassa kaupunkikuvaamme.

Äsken päättämästämme talousarviossa jäi kattamatonta alijäämää. On varsin todennäköistä, että joudumme palaamaan jälleen keväällä supistavan talousarvion kimppuun. Verotusta on vaikea kiristää kesken vuoden eli mitkä ovat realistiset keinot? Vahvistaessaan tuloveroprosentiksi 20, valtuusto itse asiassa ilmoittaa sitoutuvansa talouden parantamiseen organisaatio- ja palvelurakenteita muuttamalla, eläkepoistuman hyödyntämisellä, palveluverkkojen ja palvelujen osittaisella supista-misella sekä seutukunnallista ja alueellista palvelutuotantoa hyödyntämällä. Tulevaisuutta katsoen peräänkuulutamme edelleen ohjelmaa talouden tervehdyttämiseksi. Tarkastuslautakunta on useana kertana peräkkäin muistuttanut valtuustoa kaupunkistrategiasta eli pitkän tähtäimen suunnitelmasta, jonka yhtenä tehtävänä on olla karttana siihen, että sinänsä hyvät tulomme riittävät pitämään taloutemme kunnossa. Näillä sanoilla Keskustan ja (KD:n) valtuustoryhmät hyväksyvät esitetyt veroprosentit.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.