Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Opetuslautakunta kokousti 11.11. Raahen lukiolla. Lautakunta käsitteli esityslistassa olleet asiat ja päätti asiat esityslistan mukaisesti. Esityslista/pöytäkirja on saatavissa kaupungin sivustolta. Lautakunta keskusteli pitkään kohdasta 9, Erityislastentarhanopettajan koulutus Oulun yliopistossa ja haluaa kannustaa henkilöstöä itsensä lisäkouluttamiseen, mutta vetoaa koulutettaviin että he valmistuttuaan tuovat työpanoksensa Raahen kaupungin käyttöön. Samalla myös kaivattiin koko henkilöstöä koskevia yhteisiä pelisääntöjä. Kohdassa 10 eli haastatteluryhmän nimeäminen Vihastenkarinkadun päiväkodinjohtajan viran täyttämistä varten lautakunta päätti osallistua mahdollisuuksien mukaan kokonaisuutena haastatteluihin ja viranhaltioista paikalle valittiin varhaiskasvatuksen johtaja. Muissa esille tulleissa asioissa keskustelimme mm. katuvalojen päälläpitämisen aikataulusta ja toivotaan, että katuvalot olisivat kaikkialla päällä myös koulujen alkamisaikoina liikenneturvallisuutta lisäämässä. Lisäksi lautakunta sai mm. informaatiota tilaverkkotyöryhmän toiminnasta ja seuraavissa kokouksessa lautakunta tulee käsittelemään asiaa tarkemmin. 

 

 

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.