PUHEENVUORO OPETUSTOIMEN SUUNNITTELUPÄIVÄSSÄ

Hyvät läsnäolijat!

On erinomaisen hienoa nähdä teidät kaikki täällä Kalajoella, sanonta: nähdäkseen lähelle tulee lähteä kauas. No en tiedä onko Kalajoki riittävä kaukana tähän tarkoitukseen, mutta tuo tämä kaunis Särkkien alue ainakin uudenlaista näkökulmaa. Ohjelman mukaisesti pääsette tänään iltapäivällä mahdollisesti tutustumaan hieman lähemminkin tähän alueeseen.

Ette ole täällä pelkästään tutustumassa alueeseen ja kasvaneeseen Kalajoen kaupunkiin. Kalajoella on tosin paljon yhteistä Raahen kanssa, molemmat ovat meren kainalossa olevia kaupunkeja, molemmat hyödyntävät merta, tosin eri tavalla. Kalajoella matkailu ja meri kulkevat käsi kädessä, me emme Raahessa niinkään ole matkailusta kuuluisia, mutta merkittävä osa kaupunkimme hyvinvoinnista hyödyntää merta liikenneväylänä. Muitakin yhtymäkohtia toki löytyy, kuten kuntien yhdistymisiä lähimenneisyydestä ja onpa täällä Kalajoelle rakennettu uusia kouluja. Viimeisimpänä Tyngän kylälle valmistuva Tyngän aluekoulu, johon yhdistetään neljä pientä kyläkoulua Kalajoen keskiosasta. Vaan osataan sitä meilläkin kouluja komeasti rakentaa ja korjata.

Raahen kaupungin opetuslautakunta on kaupungin budjetin käyttömenojen toiseksi suurin käyttäjä. Meille on tärkeää jokainen euro, mitä budjetissa on saatavissa. Haluan kuitenkin olla realisti, etten lupaa liikaa, kun totean, ettei meillä tule olemaan helppoa tulevina vuosina. Niin viranhaltijat kuin luottamushenkilöt joutuvat tekemään työtä niukoilla resursseilla. On siis mietittävä erilaisia keinoja joilla voimme tulla toimeen.

Viime vuoden viimeisessä kokouksessa opetuslautakunta päätti hyväksyä koulutilasuunnitelman väliraportin ja koulutilasuunnitelmatyötä päätettiin jatkaa suunniteltujen linjojen mukaisesti. Tässä hankkeessa on ollut tarkoituksena selvittää kaupungin toimitilojen tarvetta ja käyttöastetta sekä tehostaa vajaakäytössä olevien tilojen käyttöastetta ja huomioida myös tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet. Selvityksen yhteydessä selvitetään myös koulutilojen käyttöä. Tähän liittyen lautakunta hyväksyi koulualuemallin. Tässä on siis tarkoituksena optimoida tilojen käyttöaste – liikkumavara, oppilaiden kannalta huomioidaan, ettei tule pitkiä kuljetusmatkoja. Koulualueet on rakennettu siten, että oppilaalle löytyy sen sisältä aina lähikoulu.

Tämä lautakunnan päätös saattaa tuntua joistain vastenmieliseltä, mutta se on nyt päätetty tehdä ja siihen tarvitaan myös jokaisen teidän panostusta. Lautakunta pyrkii optimoimaan käytössä olevat resurssit ja siksi meidän tulee luoda jotain uutta. Luotan, että te pystytte sitoutumaan ja jalkauttamaan tämän hankkeen omiin kouluihinne ja sitä kautta koulualueisiin. Uskon hankkeessa onnistuttavan ja sitä kautta Raahen kaupungin opetuslautakunta kantaa oman vastuualueensa yhteisen hyvän eteen. Näillä muutamilla ajatuksilla haluan lautakunnan edustajana tervehtiä tätä tilaisuutta ja toivottaa menestystä teille ja koulujenne oppilaille tähän kuluvaan vuoteen, mutta nauttikaa nyt tänään Kalajoen antimista!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.