KESKUSTAN JA KD:N VALTUUSTORYHMÄN PUHEENVUORO ESITYSLISTAN ASIAKOHTAAN 4; EHDOTUS RAAHEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI.

Herra puheenjohtaja, Käsissämme on asiakirja, joka määrittelee maapoliittiset periaatteet ja tavoitteet. Tarve tälle on, sillä haluamme olla kaupunkina kehittämässä alueita ja palvelurakenteita. Tavoitteita tällaisella toiminnalla ovat esimerkiksi toimiva yhdyskuntarakenne, kohtuuhintainen tonttimaan tarjonta sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen. Maapoliittisella ohjelmalla pyritään ennakoimaan tulevaa maanhankintaa pidemmällä aikavälillä. Erityisen ajankohtainen tämän ohjelman laatiminen on Raahen kaupungille, sillä kaupungissa ja sen […]

Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Raahen opetuslautakunta piti eilen vuoden kolmannen kokouksensa. Kokousta voisi luonnehtia vuoden yhdeksi tärkeimmäksi, sillä päätimme käyttösuunnitelmista Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden sekä perusopetuksen, lukion, Raahe-opiston ja musiikkiopistojen osalta. Käyttösuunnitelmat päätettiin vahvistetun budjetin summien mukaisesti, joka on julkinen asiakirja. Lautakunta sai perusteellisen selvityksen rahojen käytön suunnitelmasta tämän vuoden aikana. Lautakunta toteaa, että vaikka budjetti on tiukka voidaan kuitenkin […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.