Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Raahen opetuslautakunta piti eilen vuoden kolmannen kokouksensa. Kokousta voisi luonnehtia vuoden yhdeksi tärkeimmäksi, sillä päätimme käyttösuunnitelmista Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden sekä perusopetuksen, lukion, Raahe-opiston ja musiikkiopistojen osalta. Käyttösuunnitelmat päätettiin vahvistetun budjetin summien mukaisesti, joka on julkinen asiakirja. Lautakunta sai perusteellisen selvityksen rahojen käytön suunnitelmasta tämän vuoden aikana. Lautakunta toteaa, että vaikka budjetti on tiukka voidaan kuitenkin sen vastuualeelle määrätyt tehtävät hoitaa. Se vaatii tarkkaa talouden pitoa viranhaltioilta kuin luottamushenkilöiltäkin ja siihen ollaan sitouduttu.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.