KIRJALLINEN EHDOTUS LIIKENNEOPETUKSEN LISÄÄMISESTÄ PERUSKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMAAN RAAHESSA

Toimitan tämän minulle suullisesti annetun ehdotuksen tässä lautakunnan kokouksessa opetustoimen tutkittavaksi ja valmisteltavaksi. Ehdotuksen mukaisesti opetussuunnitelmiin lisättäisiin mahdollisuus mopokortin suorittamiseen siihen vaaditun iän saavuttamisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yläkoulun 8. luokan opetussuunnitelmiin lisätään liikennekasvatusta siten, että kaikki halukkaat voisivat suorittaa mopokortin. Tutkinto- ja ajokorttimaksuista vastaisi jokainen itse, mutta opetus tarjottaisiin koulun puolesta yhteistyössä esim. paikallisten autokouluyrittäjien kanssa, joilla on liikenneopettajan pätevyys. Tällä toimenpiteellä pystytään parantamaan kokonaisuudessaan liikenneturvallisuutta ja samalla tarjotaan oppilaille uusia osaamisen ja oppimisen alueita.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.