Opetuslautakunnan puheenjohtajan lehdistötiedote kokouksesta 28.4.2010

Saamieni tietojen mukaan nyt on vihdoin myös tiedotusvälineille toimitettu esityslamme opetuslautakunnasta kokonaisuutena ja juuri päättyneestä kokouksesta voi todeta sen verran, että päätimme asiat esittelyn mukaisesti. Erityisesti painotamme esitystämme Kesälän alueelta Antinkankaalle rakennettavan pyörätien osalta, toivomme vastuullisten tahojen suhtautuvan asiaan myönteisesti. Lautakunta on tässäkin asiassa kuunnellut Kesälän alueen vanhempia ja edellyttää liikenneturvallisuuden huomioimista tässä asiassa.

VALTUUSTOKYSELY / -ALOITE KOULUJEN TURVAJÄRJESTELYISTÄ

Koulut ovat olleet erilaisten ilkivallan teon kohteina viime aikoina ja siitä aiheutuu kaupungille kuluja, joita voitaisiin pienentää tehokkaalla valvonnalla. Osalla kouluista on ollut kameravalvontaa jo pitemmän aikaa ja järjestelmän parantamisesta on esityksiä tehty mm. kuluvan vuoden talousarvioon.   Kysyn tilanhallinnan vastuullisilta viranhaltijoilta, mikä on kameravalvonnan tila tällä hetkellä Raahen kouluissa ja muissa kameravalvonnan piirissä olevissa […]

KIITOKSEN AIKA!

Tänään tulivat Arinan edustajistovalien tulokset. Itse saavutin 48 ääntä, joka ei riittänyt edustajistopaikkaan. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia äänestäjiäni saamasta tuesta!

ARINAN VAALIT

Olen ehdokkaan osuuskauppa Arinan vaaleissa numerolla 241. Vaalikahvit juodaan Raahen Prismassa ensi lauantaina 10.4. klo 12-15. Tervetuloa!

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.