Opetuslautakunnan puheenjohtajan lehdistötiedote kokouksesta 28.4.2010

Saamieni tietojen mukaan nyt on vihdoin myös tiedotusvälineille toimitettu esityslamme opetuslautakunnasta kokonaisuutena ja juuri päättyneestä kokouksesta voi todeta sen verran, että päätimme asiat esittelyn mukaisesti. Erityisesti painotamme esitystämme Kesälän alueelta Antinkankaalle rakennettavan pyörätien osalta, toivomme vastuullisten tahojen suhtautuvan asiaan myönteisesti. Lautakunta on tässäkin asiassa kuunnellut Kesälän alueen vanhempia ja edellyttää liikenneturvallisuuden huomioimista tässä asiassa.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.