VALTUUSTOKYSELY / -ALOITE KOULUJEN TURVAJÄRJESTELYISTÄ

Koulut ovat olleet erilaisten ilkivallan teon kohteina viime aikoina ja siitä aiheutuu kaupungille kuluja, joita voitaisiin pienentää tehokkaalla valvonnalla. Osalla kouluista on ollut kameravalvontaa jo pitemmän aikaa ja järjestelmän parantamisesta on esityksiä tehty mm. kuluvan vuoden talousarvioon.

 

Kysyn tilanhallinnan vastuullisilta viranhaltijoilta, mikä on kameravalvonnan tila tällä hetkellä Raahen kouluissa ja muissa kameravalvonnan piirissä olevissa kaupungin rakennuksissa?

 

Mikäli valvontajärjestelmissä havaitaan puutteita ja toimimattomuuksia, ehdotan pikaista hanketta, jolla tarvittavat turva- ja valvontajärjestelmät korjataan ja saatetaan nykyajan vaatimusten tasolle. Tehokkaasti hoidettu ilkivallan ja onnettomuuksien ehkäisytyö maksaa itsensä takaisin varsin nopeasti.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.