KESKUSTAN (ja KD:N) RYHMÄPUHEENVUORO KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYSLISTAN KOHTAAN 4; VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Arvoisa valtuuston herra puheenjohtaja, Käymme tässä kohdassa arvioimaan menneen vuoden tapahtumia, viime vuoden yleismaailmallista tilaa on verhonnut epävarmuus ja suuret ongelmat talouksissa ympäri maailman. Raahen kaupunkikaan ei ole jäänyt osattomaksi tästä globaalista ongelmasta. Voidaan kuitenkin todeta, että tunnusluvut tilinpäätöksessämme ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kertovat se, että olemme onnistuneet olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen hyvin. Keskustan johdolla kaupunkia […]

Opetuslautakunnan puheenjohtajan tiedote

Raahen kaupungin opetuslautakunta piti kevään viimeisen ja yhdeksännen kokouksen. Asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Lautakunta kävi hyvän keskustelun koulujen turvallisuudesta ja päätti puheenjohtajan taannoin kaupunginvaltuustossa tekemän aloitteen pohjalta valmistella koulujen turvajärjestelyiden parannusta mm. kameravalvontaa parantamalla sekä henkilökorttien hankintaa henkilökunnalle, lautakunta esittää vuoden 2011 talousarvioon määrärahaa edellä mainittuihin toimenpiteisiin. Lautakunta merkitsi myös ilolla saadut avustuksen tietoonsa, sillä […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.