Opetuslautakunnan puheenjohtajan tiedote

Raahen kaupungin opetuslautakunta piti kevään viimeisen ja yhdeksännen kokouksen. Asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Lautakunta kävi hyvän keskustelun koulujen turvallisuudesta ja päätti puheenjohtajan taannoin kaupunginvaltuustossa tekemän aloitteen pohjalta valmistella koulujen turvajärjestelyiden parannusta mm. kameravalvontaa parantamalla sekä henkilökorttien hankintaa henkilökunnalle, lautakunta esittää vuoden 2011 talousarvioon määrärahaa edellä mainittuihin toimenpiteisiin. Lautakunta merkitsi myös ilolla saadut avustuksen tietoonsa, sillä opetushallitus on myöntänyt 50000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen ja aluehallintovirasto puolestaan on myöntänyt 35000 euroa opetuksen laatutyön, työhyvinvoinnin ja voimaantumisen kulttuurin kehittämishankkeelle. Lautakunnalle annetun informaation mukaan Raahe kuuluu niiden 50 suomalaisen kunnan ja kaupungin onnistujajoukkoon, joka hakee ja saa aktiivisesti avustuksia eri hankkeisiin, jotka ovat opetuslautakunnan vastuualueella. Talousarviototeutuma kertoi sen, että olemme budjetin toteutuman suhteen hyvässä tilanteessa, sillä ensimmäisen neljän kuukauden osalta lautakunnan vastuualueella on toteutuma alle 30 %. Muut kohdat kuten valinnat päiväkoteihin lastentarhanopettajiksi sekä kesäajan järjestelyt varhaiskasvatuksessa päätettiin, kuten alussa totesin, esityslistan mukaan.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.