VALTUUSTOKYSELY RAAHEN SAIRAALAN TULEVAISUUDESTA

Raahen sairaala on palvellut alueen asukkaita jo useamman vuosikymmenen ajan. Palvelutuotantoa on kehitetty vastaamaan kysyntää ja sairaala on ollut edelläkävijä mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämisessä sekä tietotekniikan hyödyntämisessä terveydenhuollossa. Vuoden vaihteessa hyvinvointikuntayhtymään yhdistyvät myös sosiaalipalvelut. Suurissa muutoksissa esiintyy yleensä epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta, julkisuudessa erityisesti erikoissairaanhoidon supistaminen on ollut esillä. Tällaiset linjaukset ovat luoneet suurta […]

AVAUSPUHE OPETUSTOIMEN FOORUMISSA 3.9.2010

Arvoisat läsnäolijat! Opetuslautakunnan puheenjohtajana on sitten mielenkiintoista olla, silloin pääsee avaamaan tällaisia tapahtumia. Olemme laskeutumassa näiden täydennyskoulutuspäivien antiin ja syventymässä kaikkeen siihen, mitä tilaisuuden järjestäjät ovat miettineet ja nostaneet esiin näiden kahden päivän anniksi. Joku voi ajatella, että tällainen tilaisuus olisi mukava järjestää jossain muualla, mutta mielestäni koulu on juuri oiva paikka järjestää tällaisia tilaisuuksia […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.