AVAUSPUHE OPETUSTOIMEN FOORUMISSA 3.9.2010

Arvoisat läsnäolijat!

Opetuslautakunnan puheenjohtajana on sitten mielenkiintoista olla, silloin pääsee avaamaan tällaisia tapahtumia. Olemme laskeutumassa näiden täydennyskoulutuspäivien antiin ja syventymässä kaikkeen siihen, mitä tilaisuuden järjestäjät ovat miettineet ja nostaneet esiin näiden kahden päivän anniksi. Joku voi ajatella, että tällainen tilaisuus olisi mukava järjestää jossain muualla, mutta mielestäni koulu on juuri oiva paikka järjestää tällaisia tilaisuuksia missä me lautakunnan edustajat pääsemme tutustumaan koulun arkeen ja siellä työskenteleviin alan ammattilaisiin. Saamme arvokasta tietoa näiden päivien aikana siitä, mitä koulussa tapahtuu, älkää siis arkailko käydä keskustelua kanssamme, te olette parhaita asiantuntijoita. Opetuslautakunta on myös kiinnostava, mutta samalla hyvin haasteellinen luottamustoimi siksi, että jokaisella on koulusta oma mielipide oman kokemuksen kautta.

Tämän lautakunnan laskennallinen puoliväli alkaa lähestyä, on aika ehkä hieman tarkastella millainen tämä alku puolikas on ollut. Jos sitä kuvaa yhdellä sanalla, sitä voisi kutsua yllättäväksi. Aloitimme varsin rauhallisesti, saimme varsin hyvän perehdytyksen, ensimmäinen vuosi olikin tutustumista ja pääsimme kokouksissamme jouhevasti eteenpäin, alku oli siis varsin rauhallinen ja silloin lautakunta pääsi hyvään vauhtiin. Kuluvana vuonna toimintaamme on leimannut useat valinnat, Raahen opettajakunta on uudistunut vauhdilla ja olemme saaneet valita monista todella hyvistä ehdokkaista parhaat, siis onnea heille ja teille. Lautakunta ei aina ole ollut yksimielinen ja äänestämäänkin olemme päässeet, mutta se kuuluu tähän työhön eli se demokratian hinta. Kun päätös on tehty, siihen sitoudutaan.

Sitoutumisen ympärille kietoutuu moni asia. Uskallan väittää, että Raahen kaupunki on hyvä työnantaja, meillä ei ole lomautettu henkilökuntaa, ei opettajia eikä muitakaan, vaikka taloudellinen tilanne ei meillä liian hyvä ole. Minua on, hyvät kuulijat, todella paljon närkästyttänyt sellaiset ihmiset, jotka toimivat omaa työnantajaansa vastaan. On joskus pitänyt oikein pysähtyä miettimään miten paljon sellainen ihminen oikein ajattelee? Erityisesti minua on tänä syksynä harmittanut se, että meidän oman hallintokuntamme sisältä on ilmeisen julkisesti kyseenalaistettu oppilaiden sijoitukset koulujen välillä. Ilmoitan näin julkisesti etten hyväksy tällaista toimintaa ja toivon samalla, että tällaiseen toimintaa mahdollisesti syyllistyneet ottavat opiksi ja parantavat tapansa. Keskustelua en kiellä ja enhän sitä voi edes tehdä, mutta toivoisin meilläkin noudatettavan sanontaa, että likapyykki pestään aina kotona, tässä tapauksessa hallintokunnan sisällä. Olemmehan juuri niin vahvoja kuin heikoin lenkki on.

Sitoutumista tarvitaan myös vastaisuudessa, sillä emme me tulevaisuudestakaan pääse helpolla. Vaikka yleismaailmallisesti talous on kääntynyt monien mittareiden mukaan selvästi parempaan suuntaan, vaikutukset kuntien talouteen näkyvät viiveellä. Toivottavasti kuitenkin pystymme vastaamaan niihin toiveisiin mm. hankkimalla oppikirjoja entistä nykyaikaisemmaksi. Minua on aina lohduttanut se, että koko minun oman kunnallisen uran alusta alkaen eli kultaiselta 80-luvulta Laihian lukion johtokunnan oppilasedustajan tehtävistä saakka kunnilla on kuulunut olevan aina rahapula. Olen tarkastellut kuntien taloutta niin opiskelijana, työntekijänä ja luottamushenkilönä, mutta aina on selvitty eli miksei nytkin? Tarvitsemme kuitenkin sitoutumista myös tulevan vuoden talousarvioon ja jos jokainen hoitaa oman vastuualueen niin kuin pitää, niin me selviämme. Asia on siis varsin yksinkertainen.

Olen arvostanut opettajan työtä jo pitkään, ainakin työnne vaatii pitkää pinnaa. Oma kokemukseni opettamisesta rajoittuu 9. luokan TET-harjoitteluun kotikylän ala-asteella, viikko oli varsin mielenkiintoinen ja loput voitte päätellä. Pitempään työskennelleet voivat varmaan todeta. että työkenttänne on varmaan muuttunut vuosien varrella. Lyhyemmän uran tehneille voi todeta, että muuttuminen tulee jatkumaan. Muuttuuko ihminen siinä mukana? Ehkä vanhemmat ovat ainakin muuttuneet vaativimmiksi, mutta miten lapset ovat muuttuneet vai ovatko he sittenkään muuttuneet niin paljon? Te tiedätte siihen vastauksen paremmin. Ovat kai opettajatkin muuttuneet vuosien saatossa, ennen opettajat tai ainakin osa asui koululla ja he osallistuivat aktiivisesti kylän toimintaan ja paikkakunnan kehittämisen, tämän olen lukenut historian kirjoista, en siis voi puhua kokemuksesta. Nyt kuuluu kimppakyyti lähtevän mahdollisimman kauas koulusta ja kaupungista eli maailma muuttuu joka puolella. Meidän tulee pysyä siinä mukana.

Olen aikani käyttänyt ja teidän on aika päästä itse asiaan. Haluan teille kuitenkin vielä vakuuttaa, että lautakunta haluaa tukea teitä työssänne. Teidän tehtävä on tarjota raahelaisille koululaisille mahdollisimman hyvää ja tasapuolista opetusta, heidän tehtävänsä on opiskella teidän ohjauksellanne. Lautakunnan tehtävä on järjestää teille resurssit siihen työhön. Haluan toivottaa teille kaikille oikein antoisaa tätä opetustoimen foorumia, toivottavasti saatte eväitä työhönne näistä päivistä!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.