VALTUUSTOKYSELY RAAHEN SAIRAALAN TULEVAISUUDESTA

Raahen sairaala on palvellut alueen asukkaita jo useamman vuosikymmenen ajan. Palvelutuotantoa on kehitetty vastaamaan kysyntää ja sairaala on ollut edelläkävijä mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämisessä sekä tietotekniikan hyödyntämisessä terveydenhuollossa. Vuoden vaihteessa hyvinvointikuntayhtymään yhdistyvät myös sosiaalipalvelut. Suurissa muutoksissa esiintyy yleensä epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta, julkisuudessa erityisesti erikoissairaanhoidon supistaminen on ollut esillä.

Tällaiset linjaukset ovat luoneet suurta ihmetystä. Sairastavuutta kun ei voida lopettaa millään mahtikäskyllä, vaikka niin voisi joskus toivoa tapahtuvankin. Raahen sairaalan erikoissairaanhoito on osaltaan pitänyt jonoja kurissa ja samalla se on hillinnyt kustannusten kasvua, sillä onhan yliopistosairaalan hoitovuorokausi huomattavasti kalliimpi kuin paikallisen sairaalan hoitovuorokausi, puhumattakaan kulkemisista ja väheksymättä myöskään sitä, että yliopistosairaalan niukkoja resursseja lienee tarpeellista kohdentaa vaativia hoitoja tarvitseville potilaille.

Pyydän kaupunginhallitusta selvittämään, mikä on Raahen sairaalan tulevaisuus, ovatko suunnitellut muutokset alueen edun mukaisia ja mikä on kokonaiskustannusvaikutus näissä mahdollisissa muutoksissa?

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.