PUHE KOIVULUODON KOULUN OLLINSAAREN TOIMIPISTEEN HARJANNOSTAJAISISSA

Hyvät läsnäolijat!

Raahen kaupungin opetuslautakunta toimii käyttäjänä tässä koulurakennuksessa ja on siksi ilo saada olla näkemässä kun oppilaillemme valmistuu uutta tilaa. Meillä opetustoimessa on varsin hyvä tilanne kaiken kaikkiaan. On varsin iloinen asia, että kaupunkimme väkimäärä on ollut hienoisessa kasvussa jo vuosien ajan, tämä tarkoittaa myös sitä, että näiden tilojen tarvitsijoita on kaupungissamme myös tulevaisuudessa.

Koulu on tunteita herättävä asia, tarkastelee sitä sitten mistä suunnasta tahansa. Jokaisella on omaa kokemusta koulusta, ne kokemukset voivat olla monenlaisia. Kunnallispolitiikassa saadaan myös nostettua helposti monenlaista kohinaa kun puhuminen kouluista alkaa. Kuntalaisilla on myös mielipiteensä sanottavana. Kuunnellaanko näissä keskusteluissa tarpeeksi tilojen pieniä käyttäjiä eli koululaisia, mikä heille on heidän mielestään parasta? Suunniteltaessa ja kehitettäessä kouluja, olisi syytä aina muistaa myös käyttäjän ääni. En tietenkään väitä, että tässä hankkeessa ei olisi kuunneltu. Luotan oman lautakuntani viranhaltijoihin, että käyttäjien ääntä on kuultu ja se näkyy, toivoakseni entistä parempina oppimistuloksina ja hyvänä kouluviihtyvyytenä.

Koulu on työyhteisö oppilaille ja opettajille, sekä muulle henkilökunnalle. Olen ylpeä siitä, että meidän kaupungissamme on ollut mahdollisuus korjata kouluja nyt ja tulevaisuudessa, sen tulevankin vuoden budjetti näyttää. Tässä samassa pihapiirissä toimii uusi päiväkoti, voidaan siis todeta, että alueen lapsista pidetään hyvää huolta. Toivon, että koulu ja päiväkoti voivat tehdä ennakkoluulottomasti hyvää yhteistyötä lasten parhaaksi ja nämä nyt rakennettavat tilat täyttyisivät tyytyväisistä tilojen käyttäjistä.

Toivon myös, että pystymme korjaamaan sekä rakentamaan uusia tiloja myös vastaisuudessa. Meidän kaupungissamme on kasvualueita ja tarve uusille sekä peruskorjatuille tiloille ei tule ainakaan heti loppumaan. Rakennukset vaativat myös huoltoa ja onki tärkeää, että huomioimme töiden suunnittelussa ylläpidon. Hyvällä kunnossapidolla pystymme pitämään rakennuskantamme käyttökelpoisessa kunnossa myös tuleville käyttäjille.

Tämä koulun osalta käyttäjän näkökulmasta olen tyytyväinen näkemääni ja uskon nykyaikaisella rakennustekniikalla ja korkealla ammattitaidolla päästävän vielä mainioon lopputulokseen. Haluaisin, että tämä koulu valmistuttuaan palvelee pitkään alueen koululaisia sekä muita käyttäjiä. Historian saatosta voidaan nähdä kuinka suuri merkitys hyvällä opetuksella on kansakuntien menestymisen kannalta. Koulut ovat myös olleet aina kylien kokoontumispaikkoja ja hengen luojia. Tässä tilanteessa voi sanoa, että olkoon tämä koulu nyt sitten Ollinsaaren kaupunginosan ja alueen menetyksen kulmakivi.

Opetuslautakunnan puolesta haluan kiittää tähän asti tehdystä työstä kaikkia siihen osallistuneita ja toivon omasta puolestani, että viihdymme tässä juhlassa ja saatamme loppuun tämän projektin pienten koululaisten parhaaksi!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.