Eilinen lautakunta

Osaa varmaankin kiinnostaa, mitä eilen opetuslautakunnassa päätimme. Kuten totesin jo aiemmin, nyt teimme sellaiset päätökset, että hyväksyimme lautakunnan vastuualueella olevien yksmielisesti tilojen käyttösuunnitelman. Tämä suunnitelma pitää sisällään kohutun Piehingin koulun jatkon kunnosta riippuen eli päätöksen koulun osalta teemme vasta kun meillä on kuntokartoitus käytettävissämme, en lähde ennakoimaan lopputulosta tässä vaiheessa. Itse näkisin tässä asiassa merkittävää yhteistyön avaamisen paikkaa tulevaisuuteen Pyhäjoen kanssa, mutta se ei ole tietenkään mikään itsetarkoitus, vakavasti otettava vaihtoehto kylläkin. Samalla meillä olisi mahdollista vahvistaa myös Haapajoen koulun aluetta.

Ollinsaaren kouluun keskitetään luokat 1a-4a sekä esiopetusta ja AP/IP-toimintaa, tämä tarkoittaa, että mm. 1-4 -luokkalaiset Ollinsaaren alueen koululaiset tulevat siirtymään tähän kouluun ensi syksynä. Muina asioina on mm. lukion ja Merikadun yhteiskäytön tehostaminen sekä samoin Saloisten ja Honganpalon koulun muuttamisen yhtenäiskouluksi. Saloisten koululle on tulossa kotitalousluokan kalusteiden uusinta. Näistä kaikista edellämainituista asioista kerrotaan vanhemmille tapaamisissa, joita järjestetään lähiaikoina Saloisissa ja Piehingissä, lisäksi kaikki vanhemmat pääsevat lausumaan kommenttinsa Wilma-järjestelmän kautta. Lopullisesti päätöksiä tehdään näistä kuulemisien jälkeen eli 13.4., lukuunottamatta siis Piehingin koulua, joka selviää myöhemmin.

Varhaiskasvatuksen alueelta voi mainita mm. Kummatin päiväkodin peruskorjauksen. Tilalle ollaan vuokraamassa siirrettävä päiväkoti, joka voidaan siirtää seuraavaan paikkaan kun remontti Kummatissa on ohi. Korjattavaa meillä riittää tulevaisuudessa, toivottavasti myös siihen rahoitusta…

Tässä siis muutama eniten keskustelua ja kysymyksiä aiheuttanut asia, lautakunta oli jälleen erittäin hyvä henkinen ja siksi olen ylpeä koko osaavasta lautakunnastani, olemme pystyneet tekemään päätöksiä hyvässä yhteistyössä kaikkien kesken.

Kevätterveisin

Jarmo M.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.