Opetuslautakunta kokousti ja päätti

Lautakunta päätti äsken päättyneessä, lähes kolme tuntia kestäneessä kokouksessa seuraavaa, eninten etukäteen keskustellusta asiasta: Piehingin koulua ei käytetä opetukseen syyslukukaudesta 2011 alkaen eli ensi syksynä. Perusteena tähän on tutkimuksissa esiintulleet seikat rakennuksen kuntoraportissa sekä terveysviranomaisten lausunto rakennuksen sisätilojen käytön välttämisestä. Puheenjohtajana haluan painottaa, että lautakunta teki yksimielisen päätöksensä ajatellen vastuutaan siitä, että meidän tulee tarjota koulun käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat.

Ensi lukuvuotena Piehingin koulun oppilaille tarjotaan mahdollisuutta hakemuksesta mennä opiskelemaan Pyhäjoelle Parhalahden koululle, joka sijaitsee Raahen rajan läheisyydessä Pyhäjoen puolella. Haapajoen koululle sijoitetaan myös oppilaita. Koulua Haapajoella järjestetään Alatien toimipisteessä, varsinaisella koululla sekä hyödyntäen yhteistyössä Saloisten Rauhanyhdistyksen tiloja, yhteistyötä Rauhanyhdistysten kanssa on tehty aiemmin jo Pattijoella Harakkamäen koulun yhteydessä, joka myös jatkuu. Haapajoen koululla opiskellaan tarpeen mukaan vuoroluvussa joidenkin luokkien osalta. Lautakunta pyysi päätöksessään kiirehtimään myös Piehingin koulun korjaussuunnitelmaa. Lisäksi lautakunta pitää erittäin tärkeänä, jopa välttämättömänä valtionapujen saamista kaikkien suunnitelmissa olevien koulujen korjauksiin.

Aiemmin esillä olleita muita siirtoja 5-6 luokkien osalta ei tulla tekemään Honganpalossa eikä muuallakaan, vaikka Honganpalon ja Saloisten koulusta muodostetaan yhtenäiskoulu, mutta kahdella toimipisteellä. Harakkamäen ja Pattasten koulun oppilaspainetta yritetään ohjata myös Jokelan ja Olkijoen kouluille.

Esilläollut asia seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä esikoulun osalta todetaan, että yhteistyötä ei ensi lukuvuonna tehdä. Seurakunta on julkisuudessa kertonut omat perusteensa asiaan ja tähän ei opetuslautakunnalla ole mitään lisättävää ja me haluamme kunnioittaa näitä näkemyksiä, joita seurakunnan edustajat ovat julkisuudessa esittäneet. Pystymme kyllä hoitamaan esiopetuksen omana työnä eli ostopalveluita käytetään vain yksityisten päiväkotien osalta.

Muuten lautakunta päätti muutkin asiat esitysten mukaisesti, äänestäen ainostaan kerran eläkeläisryhmän maksuvapautusanomuksesta. Lautakunta on aikanaan päättänyt ne tahot, joilta peritään maksu tilojen käytöstä ja lautakunnan enemmistön, äänin 8-2, mukaan kyseinen eläkeläisryhmä kuuluu näihin ryhmiin. Lautakunta sai myös tiedon mm. siitä, että lukion rehtorin paikka laitetaan auki huomisesta alkaen. Vaikeista asioista huolimatta, lautakunta keskusteli hyvin rakentavassa ja yhteistyökykyisessä hengessä ja siihen puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.