Opetuslautakunta teki päätöksiä

Raahen opetuslautakunta päätti kolme ja puoli tuntia kestäneessä kokouksessa asioita esityslistan päätösestysten mukaisesti. Valitsimme virka- ja työsuhteisiin mm. opettajia sekä lastentarhanopettajia. Lisäksi päätimme myös aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tulevana lukuvuonna, kohdassa 3 olevaan päätöksestä poiketen myös Pattasten koulun alueella järjestetään aamupäivätoimintaa. Lautakunta päätti oppilashuollon toimintamallin, jossa painotetaan varhaista ja kokonaisvaltaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää toimintaa esi- […]

AVAUSPUHE KOMPIAISISSA 14.5.2011

Arvoisat läsnäolijat, koululaiset, opettajat ja vanhemmat! Tänään on lupa meluta, olemmehan Kompiaisissa. Älkää kuitenkaan ihan vielä aloittako, vaan kuunnelkaa tämä. Mitä nämä kompiaiset oikeastaan ovat? Tätä tapahtumaa suunniteltaessa on haluttu  löytää raahelainen murresana liikuntatapahtuman nimeksi ja sana kompiainen on tullut esille mukavan mielenyhtymän vuoksi. Sana on kuulunut raahelaiseen ja oululaiseen sanavarastoon ja sitä ei ole […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.