Opetuslautakunta teki päätöksiä

Raahen opetuslautakunta päätti kolme ja puoli tuntia kestäneessä kokouksessa asioita esityslistan päätösestysten mukaisesti. Valitsimme virka- ja työsuhteisiin mm. opettajia sekä lastentarhanopettajia. Lisäksi päätimme myös aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tulevana lukuvuonna, kohdassa 3 olevaan päätöksestä poiketen myös Pattasten koulun alueella järjestetään aamupäivätoimintaa. Lautakunta päätti oppilashuollon toimintamallin, jossa painotetaan varhaista ja kokonaisvaltaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää toimintaa esi- ja perusopetuksessa. Koivuluodon koulun Ollinsaaren toimipisteessä lähdetään uutena kokeilemaan vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen mallia. Muissa esilletulevissa asioissa lautakunta sai käsiteltäväksi valtuutettu Leila Oikarisen lautakunnalle lähettämän kirjeen, lautakunta merkitsi asian tiedoksi ja antoi opetustoimen johtajalle tehtäväksi valmistella asiaa opetustoimen osalta. Lautakunta keskusteli myös muiden koulujen, kuten Antinkankaan, Haapajoen ja Keskuskoulujen kunnosta ja tulevista korjaustarpeista yleisellä tasolla viitaten edellissä kokouksessa päättämäänsä tilasuunnitelmaan. Wilman käyttöä haluttiin myös kehittää siten, että oppilaan molemmilla vanhemmilla olisi käyttötunnukset järjestelmään.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.