Raahen lukiolle uusi rehtori!

Opetuslautakunta on valinnut lähes nelituntisessa kokouksessaan Raahen lukiolle uuden rehtorin, hän on Matti J. Yrjänä, joka on viimeksi työskennellyt Nivalan lukion rehtorina. Valinta suoritettiin vaalilla, jossa Yrjänä sai 7 ääntä ja Auvo Huotari 3 ääntä, yhden lautakunnan jäsenen ollessa poissa. Varalla lautakunta valitsi niin ikään vaalilla Auvo Huotarin 7 äänellä Antero Tervosen saadessa 3 ääntä järjestetyssä vaalissa. Lautakunta toivoo, että saamme Raahen lukioon pitkäaikaisen rehtorin ja rehtorien vaihtuvuus vähenisi tulevaisuudessa.

Lisäksi lautakunta käsitteli myös Honganpalon iltapäivätoiminan järjestämisestä tehtyä oikaisuvaatimusta ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Tästä asiasta lautakunta kokoontuu jatkokokoukseen torstaina 16.6., jolloin meillä on käytettävissä mm. budjettivaikutuksen arviointi ja muutenkin tarkennetut tarpeet lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeista Raahessa.

Lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman päivityksen ja oppilashuollon toimintamallin Raahen kaupungin päiväkotien esiopetuksessa, lisäksi merkitsimme tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisen, joka osoitti koko opetuslautakunnan vastuualueen toteutuman olevan 39,3 %, laskennallinen toteutuma voisi olla tarkasteluhetkellä 41,66 % eli olemme onnistuneet tarkassa talouden pidossa hyvin.

Lautakunta kävi keskustelua mm. koulujen valmistuvista kuntotutkimuksista, josta tutkimukset ovat valmistumassa. Saimme myös informaation siitä, että valittu koulupsykologi ei ole tulossa Raahen kaupungin palvelukseen ja siksi lautakunta haluaa valmistella koulukuraattorien määrän lisäämistä.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.